Ymhlith y bobol a gafodd eu hurddo i’r Orsedd eleni mae Anne Gwynne o Dregaron – mam i ddeg o blant, ac un sy’n weithgar gyda chymdeithasau diwylliannol ei hardal ers hanner canrif…

Sut deimlad yw cael eich Urddo i’r Wisg Las eleni – gyda’r seremoni i ddod eto yn y brifwyl yn Nhregaron yn 2021?