Pam bod merch o Moscow wedi penderfynu dysgu siarad Cymraeg?!

Gwnes i benderfynu dysgu Cymraeg ar ôl clywed enw’r pentref Llanfair PG. Meddyliais fod yr enw’n hyfryd ac yn wirioneddol ddiddorol. Yn ddirgel. Roedd rhywbeth deniadol yn enw’r pentref, felly, roeddwn i eisiau medru dweud yr enw. Ac (wrth gwrs) meddyliais i y byddai hi’n hwyl i allu ynganu unrhyw beth mor galed ac anarferol.