Dyma oedd yr olygfa yn Eryri dros y penwythnos wrth i bobl heidio yno ar ôl misoedd dan glo. Esgorodd y lluniau ar drafodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol am sut orau i ddelio â’r problemau parcio, y dirwyon a roddir am barcio anghyfreithlon, ac a ddylid codi tâl am barcio ger atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru.