Daw Elisabeth Haljas o Estonia ac mae wedi bod yn figan ers deng mlynedd a mwy. Mae yng Nghymru ers dwy flynedd yn astudio dieteteg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Ers iddi ddysgu siarad Cymraeg mae wedi bod yn gwneud fideos coginio ar gyfer yr Eisteddfod AmGen eleni…