Yr ail lyfr o’r categori uwchradd sydd yn cael sylw gennym yw Tom, nofel fer drefol i’r ifanc gan yr awdur o Aberystwyth, Cynan Llwyd, ac ef sy’n ateb holiadur y NaNogiaid yr wythnos hon…

Beth yw’r llyfr yn fras?