Gyda chleber a chloncan yn digwydd fwyfwy ar gyfryngau cymdeithasol, yn enwedig yn ystod y cyfnod cloi, dyw hi ddim wir yn syndod bod yna fynd go-iawn ar grŵp iaith ar Facebook.

Fe sefydlodd y Dr Guto Rhys, ieithydd ac arbenigwr ar ieithoedd Celtaidd, y grŵp ‘Iaith’ ar Facebook tua 2012 er mwyn bwydo ei hobi o astudio sut y mae pobol yn siarad, a sut y mae geiriau yn amrywio o un cwr o’r wlad i’r llall.