Sut ferch yw Angharad?

Menyw ifanc sy’n dal i fyw yn y dref lle aeth hi a’i ffrindiau agos i’r ysgol. Mae Angharad wedi priodi athro Mathemateg a chael babi bach o’r enw Macsen.

Mi’r oedd hi’n gweithio fel nyrs llawn amser ond erbyn i ni gwrdd â hi, mae’n jyglo bod yn rhiant am y tro cyntaf, yn wraig, a chadw lan gyda’i bywyd cymdeithasol.

 

Pa waith actio arall ydach chi wedi ei wneud?