Fe fydd Mike Ruddock, cyn-brif hyfforddwr tîm rygbi Cymru, yn Gyfarwyddwr Perfformiad y Gweilch tan ddiwedd y tymor.

Ymunodd e â’r rhanbarth fel ymgynghorydd ym mis Rhagfyr.

Mae’r tîm wedi colli 13 allan o 14 gêm y tymor hwn, ac maen nhw wedi cael amser cythryblus oddi ar y cae yn dilyn ymadwiad y prif hyfforddwr Allen Clarke.

Fe fu Carl Hogg a Matt Sherratt yng ngofal y tîm dros dro, ac fe fyddan nhw’n parhau yn eu swyddi am y tro.

Ond bydd Matt Sherratt yn gadael y rhanbarth am Gaerwrangon ar ddiwedd y tymor. 

Mae’r capten Alun Wyn Jones wedi beirniadu’r ffordd mae’r rhanbarth yn cael ei reoli oddi ar y cae.

Gadawodd Mike Ruddock Glwb Rygbi Lansdowne a chwmni recriwtio Accorn yn Iwerddon er mwyn helpu’r Gweilch, ond doedd dim sicrwydd y byddai’n aros yn y tymor hir.

Gyrfa Mike Ruddock

Mae Mike Ruddock wedi dychwelyd i’r ardal lle cafodd e gryn lwyddiant gyda Chlwb Rygbi Abertawe yn y dyddiau amatur ac ar ddechrau’r oes broffesiynol ddiwedd y 1990au.

Ar ôl llwyddiant eto gyda rhanbarth y Dreigiau yng Ngwent, cafodd ei benodi’n brif hyfforddwr Cymru yn 2004 gan ennill y Gamp Lawn yn ei dymor cyntaf yn 2005.

Ar ôl gadael Cymru ddechrau 2006, treuliodd e dri thymor gyda Chaerwrangon rhwng 2007 a 2010.

Cafodd ei benodi wedyn yn brif hyfforddwr tîm dan 20 Iwerddon ar ôl dychwelyd i’r wlad lle cafodd ei wraig ei geni.