Mae cyn-hyfforddwr cynorthwyol​ tîm rygbi Cymru, Rob Howley, wedi rhyddhau datganiad heddiw’n ymddiheuro am fetio ar gemau rygbi.​ ​

Ddoe, cafodd ei wahardd rhag bod yn gysylltiedig a’r gêm am 18 mis, ar ôl torri rheoliadau betio.

Yn y datganiad, mae Rob Howley yn achub ar y cyfle i “ymddiheuro i bawb sy’n agos ataf a phawb y mae hyn wedi effeithio arnyn nhw, yn enwedig y gymuned rygbi, cydweithwyr agos ac yn anad dim fy nheulu.”

Meddai hefyd ei fod yn ddyn preifat a bod hynny wedi ei gadw’n dawel wrth iddo droi at fetio yn dilyn “marwolaeth drasig” ei chwaer yn 2011.​

Roeedd Undeb Rygbi Cymru (WRU) wedi dweud bod Rob Howley wedi ei gyhuddo ym mis Hydref o fetio 364 gwaith ar gemau rygbi undeb dros gyfnod o bedair blynedd gan ddefnyddio cyfrifon gyda thair siop fetio yn ei enw ei hun.

Cafodd Rob Howley ei anfon adref o Japan yn gynnar ar drothwy Cwpan Rygbi’r Byd ar ôl i Undeb Rygbi Cymru ddod yn ymwybodol o’r mater a chafodd ymchwiliad ei gynnal.

Ond wedi’r gwaharddiad ddod i ben, mae Rob Howley’n gobeithio dychwelyd i weithio ym myd rygbi unwaith eto.

Meddai: “Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn hynod o anodd, a bydd derbyn cymorth parhaus yn caniatáu imi ddod o hyd i’r llwybr cywir yn ôl i rygbi, y peth dwi wedi bod a gwir angerdd amdano erioed.

“Rwy’n hynod ddiolchgar am y ffydd a’r gefnogaeth a gefais gan bawb sy’n agos ataf.”