Bydd gêm rygbi Cymru yn erbyn Lloegr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn mynd yn ei blaen yn ôl i disgwyl, yn dilyn cytundeb rhwng y chwaraewyr a phenaethiaid Undeb Rygbi Cymru.

Roedd amheuon ynghylch y gêm yn dilyn anghydfod tros gyflogau, wrth i’r chwaraewyr fygwth streicio, ar ôl cerdded allan o ginio noddwyr yn ddiweddar.

Yn sgil yr anghydfod, mae’r prif hyfforddwr Warren Gatland wedi gohirio’r gynhadledd i gyhoeddi ei dîm a sesiwn ymarfer.

Pe bai’r gêm wedi cael ei gohirio, gallai fod wedi costio hyd at £10m i Undeb Rygbi Cymru.

Fe osododd y chwaraewyr derfyn amser, heddiw, i gael datrysiad i’r sefyllfa cyn bwrw ymlaen â’u streic.

Yn sgil y bygythiad, mae cyfres o gyfarfodydd wedi’u cynnal rhwng cynrychiolwyr y rhanbarthau sydd yn rhan o’r Bwrdd Rygbi Proffesiynol, ac yna rhwng y Bwrdd a’u cadeirydd Malcolm Wall, cynrychiolwyr y clybiau ac Undeb Rygbi Cymru, gan gynnwys y Prif Weithredwr dros dro Nigel Walker.

Ar ôl i fwrdd Undeb Rygbi Cymru gyfarfod yn rhithiol, cafodd cyfarfod arall ei gynnal â Ken Owens, capten y tîm cenedlaethol.

Beth achosodd y ffrae?

Roedd chwaraewyr Cymru eisiau datrysiad i dair sefyllfa cyn cytuno i chwarae yn erbyn Lloegr yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn (Chwefror 25).

  • Cynrychiolaeth i Gymdeithas Chwaraewyr Rygbi Cymru yng nghyfarfodydd y Bwrdd Rygbi Proffesiynol
  • Dileu’r orfodaeth fod rhaid i chwaraewyr tu allan i Gymru fod wedi ennill 60 cap er mwyn cynrychioli’r tîm cenedlaethol
  • Dileu’r gofyniad fod chwaraewyr yn derbyn 80% o’u harian mewn cyflog a’r 20% mewn bonws

Beth sydd wedi cael ei gytuno?

Yn sgil y cyfarfodydd, mae nifer o gamau wedi cael eu cytuno er mwyn i gêm Cymru yn erbyn Lloegr gael mynd yn ei blaen.

  • Mae’r disgwyliad i chwaraewyr dderbyn 20% o’u cyflog mewn bonws wedi’i ddileu
  • Gostwng y gofyniad capiau o 60 i 25
  • Bydd opsiwn gan y chwaraewyr ac asiantiaid i gael cytundeb sefydlog neu gytundeb hyblyg sy’n rhannol sefydlog ac yn rhannol amrywiol

Dydd y Farn i Undeb Rygbi Cymru

Mae chwaraewyr Cymru wedi gosod dydd Mercher, Chwefror 22, fel y terfyn amser ar gyfer datrys yr anghydfod ynghylch cytundebau