Undeb Rygbi Cymru wedi datgelu camdriniaeth ar-lein tuag at chwaraewyr Cymru ar ôl colli yn erbyn Ffrainc

Mae penaethiaid rygbi wedi condemnio cam-drin ar-lein wedi’i dargedu at chwaraewyr Cymru ar ôl i’w breuddwydion o Gamp Lawn ddod i ben.

Collodd dynion Wayne Pivac 32-30 ym Mharis wrth i Ffrainc sgorio yn ystod amser ychwanegol gyda Taulupe Faletau a Liam Williams ill dau yn y gell cosb.

Nos Sul (Mawrth 21), cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru gyfres o negeseuon a oedd wedi’u hanelu at un o’i chwaraewyr yn unig, gyda rhai ohonynt yn ei gyhuddo o gostio’r Gamp Lawn i’w dîm.

Mewn sylw ar gyfrif ei gyfrif Twitter swyddogol, dywedodd Undeb Rygbi Cymru: “Mae’r chwaraewyr yn falch o gynrychioli eu gwlad a’u crys.

“Mae’n rhaid i gamdriniaeth chwaraewyr stopio.”

Cafodd safiad Undeb Rygbi Cymru gefnogaeth gan Rygbi Ffrainc, wnaeth ymateb gan ddweud: “Ein holl gefnogaeth ffrindiau annwyl… Nid dyma wir ysbryd chwaraeon ac mae’n rhaid i hyn ddod i ben. Llongyfarchiadau eto ar berfformiad gwych eich tîm ddoe.”

 

Yn ddiweddarach taflodd cyn gapten Cymru Sam Warburton ei bwysau y tu ôl i apêl Undeb Rygbi Cymru.

“Mae chwaraewyr yn gymaint o gefnogwyr â neb arall.

“Maen nhw’n aberthu amser gyda theulu, risg o anaf sylweddol, pwysau enfawr i wneud ein gwlad a’n cefnogwyr yn falch ac yn hapus.”

Rygbi

Dim Camp Lawn i Gymru

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn y fantol o hyd