Mae gobeithion Cymru o orffen yn yr ail safle yn eu grŵp rhagbrofol yn dechrau pylu, ar ôl gêm gyfartal llawn cyffro yn erbyn y Weriniaeth Tsiec.

Er i’r canlyniad fod yn siomedig, roedd perfformiad Cymru erbyn diwedd yr ail hanner yn addawol iawn, ar ôl bod gôl i lawr.

Ac er bod y Weriniaeth wedi chwarae gêm yn fwy, bydd rhaid i Gymru obeithio am ganlyniadau ffafriol yn eu gemau olaf, sy’n cynnwys gêm gartref yn erbyn arweinwyr y grŵp, Gwlad Belg.

Byddai gorffen yn ail yn sicrhau gêm ail gyfle gartref i Gymru, er ei bod hi’n debygol y byddan nhw’n cael lle beth bynnag ar ôl ennill eu grŵp yng Nghynghrair y Cenhedloedd.

Y Wal Goch yn dychwelyd

Roedd rhai o’r prif chwaraewyr wedi bod yn absennol ar gyfer yr ornest yn Stadiwm Sinobo ym Mhrag – gyda’r mwyaf amlwg ohonyn nhw, Gareth Bale, yn dioddef o anaf i linyn ei gar.

Ar ben hynny, fe wnaeth pedwar chwaraewr – David Brooks, Ben Davies, Rhys Norrington-Davies a Tom Lockyer – orfod gadael y garfan yn ystod yr wythnos oherwydd anaf neu salwch.

Serch hynny, fe roddodd dychweliad Aaron Ramsey i’r garfan a’r gapteniaeth fodd i fyw i gefnogwyr, sydd wedi teithio yn eu cannoedd i brifddinas y Weriniaeth.

Y Wal Goch “out in force” ym Mhrâg – cefnogwyr Cymru ar grwydr am y tro cyntaf ers 2019

“Mae spirits yn uchel, mae o fel tasa fo back in the day!”

Dyma oedd y trip oddi cartref cyntaf i’r Wal Goch (ac eithrio’r rhai ffodus a aeth i’r Ewros!), ers y fuddugoliaeth dros Azerbaijan yn 2019.

Hanner Cyntaf

Ac fe wnaeth y cefnogwyr hynny’n glir gyda pherfformiad llawn angerdd o ‘Hen Wlad fy Nhadau’ yn eu cornel nhw o’r stadiwm.

Fe dderbyniodd chwaraewyr Cymru ymateb siomedig oddi wrth gefnogwyr y tîm cartref, wrth iddyn nhw gael eu bwio am gymryd pen-glin cyn y gic gyntaf.

Yn y funud gyntaf, fe welodd Aaron Ramsey gerdyn melyn dadleuol am gysylltu â wyneb Filip Novak wrth neidio am y bêl.

Roedd pwysau cynnar wrth i ymosodwyr y Weriniaeth chwarae’n slic, a daeth y bygythiad cyntaf ar ôl i ergyd isel Adam Hložek gael ei harbed gan Danny Ward.

Daeth cyfle euraidd i Gymru wrth i ddau ymosodwr dorri’n rhydd i wynebu un amddiffynnwr, ond daeth pas Daniel James yn rhy hwyr i roi ergyd hawdd i Kieffer Moore.

Llwyddodd Cymru i dawelu pryderon yn dilyn y cyfle hwnnw, gyda chwarae mwy cywir ac agored, a arweiniodd at un neu ddau o gyfleoedd addawol.

Yn erbyn rhediad y chwarae, gwyrodd ergyd gan Patrik Schick, prif sgoriwr presennol y Weriniaeth, dros y trawst ar ôl dod oddi ar amddiffynnwr Cymru, gan ildio cic gornel.

Goliau

Yn syth wedi’r gic gornel hwnnw, fe ddechreuodd Aaron Ramsey wrthymosodiad, a llwyddo i gyrraedd y cwrt cosbi i fod ar ddiwedd croesiad Neco Williams, gan sgorio gôl gyntaf Cymru.

Aaron Ramsey ar ôl sgorio gôl gyntaf Cymru

Eiliadau yn ddiweddarach, fe brofodd yr ystrydeb bod tîm ar eu gwanaf wedi sgorio yn wir, wrth i Jakub Pešek unioni’r sgôr ar ôl i’r bêl adlamu i’w draed o arbediad gan Danny Ward.

Y sgôr ar ddiwedd yr hanner cyntaf hynod o gyffrous felly oedd 1-1.

Ail hanner

Dechreuodd yr ail hanner yn y ffordd waethaf posib, wedi i Gymru ildio gôl drychinebus.

Fe wnaeth y golwr, Danny Ward, fethu â chymryd cyffyrddiad hawdd o bas Aaron Ramsey, ac o hynny, llithrodd y bêl yn syth i gefn y rhwyd.

Ar ôl y gôl honno, fe dawelodd y gêm wrth i’r Weriniaeth gymryd rheolaeth, ond fe ymatebodd Cymru drwy gyflwyno opsiynau mwy ymosodol i’r cae, sef Harry Wilson a Connor Roberts, a oedd yn chwarae ei gêm gyntaf ers yr Ewros.

Llwyddodd Roberts i wneud argraff yn syth, gyda’i groesiad yn cyrraedd pen Kieffer Moore, a golwr y Weriniaeth yn ei chofleidio ar y llinell gôl.

Harry i’r adwy

Gyda’r chwarae’n dechrau poethi i Gymru, fe wnaeth yr eilydd arall, Harry Wilson, roi pêl gain drwyddo i Daniel James, ac fe lwyddodd hwnnw i gymryd cyffyrddiad cyntaf campus, cyn saethu’n berffaith i gornel y rhwyd.

Ergyd Daniel James yn cyrraedd y rhwyd

O hynny, fe ddeffrodd y 1,200 o gefnogwyr y Wal Goch o’u cwsg, gan sbarduno rhai o gyfleoedd gorau’r gêm i Gymru – yn cynnwys ergyd gan Wilson, peniad arall gan Moore, ac ymdrech fedrus gan Roberts.

Gyda chwarter awr yn weddill, daeth Sorba Thomas, asgellwr Huddersfield, ymlaen i wneud ei ymddangosiad cyntaf i Gymru, ar ôl dringo o ddyfnderoedd y pyramid pêl-droed yn Lloegr i bêl-droed rhyngwladol.

Rhoddodd Rob Page un rholiad olaf i’r deis gan ddod â’r ymosodwr Tyler Roberts ymlaen am yr amddiffynnwr Chris Mepham i geisio ennyn gôl fuddugol allan o Gymru.

Daeth hynny yn ofer wrth i Gymru fethu â bygwth y Weriniaeth yn neng munud olaf y gêm, ac fe orffennodd y gêm hollol hurt yn eithaf lleddf, gyda’r sgôr terfynol yn 2-2.

“Haeddu mwy”

Fe siaradodd chwaraewr canol cae Cymru, Joe Allen, am eu perfformiad ar ôl y gêm.

“Dw i’n hapus gyda’r perfformiad,” meddai ar Sgorio.

“I ddod oddi cartref yn erbyn tîm gyda record mor dda gartref, a chwarae fel yna, mae’n dangos beth rydyn ni’n gallu ei wneud fel tîm.

“Yn anffodus, gawson ni ddim triphwynt, ac wrth gwrs – dw i’n biased – ond dw i’n meddwl ein bod ni wedi haeddu mwy, o ran y perfformiad a’r siawnsiau wnaethon ni greu.

“Bydd angen inni fynd i mewn i’r gemau nesaf a chael y pwyntiau yn fan hynny yn lle.”

Y Tîm

Cymru: Danny Ward, Chris Gunter, Chris Mepham, Joe Rodon, Ethan Ampadu, Neco Williams, Joe Morrell, Joe Allen, Aaron Ramsey (capt.), Kieffer Moore, Daniel James

Eilyddio: Harry Wilson (am Morrell), Connor Roberts (am Gunter), Sorba Thomas (am Williams), Tyler Roberts (am Mepham)