Bydd clybiau Uwchgynghrair a Phencampwriaeth Lloegr yn cael y cyfle i sefydlu mannau sefyll diogel mewn stadiymau’r tymor hwn.

Mae gan glybiau tan 6 Hydref i gyflwyno cais.

“Os cânt eu cymeradwyo, byddant yn gallu cynnig mannau sefyll trwyddedig o 1 Ionawr 2022,” meddai’r Awdurdod Diogelwch Meysydd Chwaraeon.

Ers 1994, yn dilyn adroddiad i drychineb Hillsborough, mae’n ofynnol i stadiymau clybiau yn haen gyntaf ac yn ail haen pêl-droed Lloegr fod yn seddi i gyd yn ôl y gyfraith.

Yn ddiweddar, mae ymgyrchwyr wedi galw’n gynyddol am ganiatáu rhai cefnogwyr i sefyll mewn mannau sefyll diogel.

Mae’r ardaloedd yn cynnwys seddi arbennig gyda rhwystrau y gellid eu trosi yn fannau sefyll diogel.

Yn 2018, bu i ganllawiau newydd gan yr Awdurdod Diogelwch Meysydd Chwaraeon, y corff sy’n gyfrifol am ddiogelwch mewn stadiymau, ganiatáu defnyddio seddi rhwystrau.

Addawodd y Ceidwadwyr weithio tuag at gyflwyno mannau sefyll diogel yn eu maniffesto ar gyfer etholiad cyffredinol 2019 ac, os bydd y treialon cychwynnol yn llwyddiannus, gellid cyflwyno deddfwriaeth ar gyfer pob stadiwm yn y ddwy adran uchaf yn Lloegr yn y blynyddoedd nesaf.

Dywedodd yr Awdurdod Diogelwch Meysydd Chwaraeon bod cyhoeddi’r cynllun peilot yn “dechrau’r broses gyfreithiol sydd ei hangen ar glybiau i gynnig mannau sefyll trwyddedig o 1 Ionawr ymlaen”.

“Rydym wedi bod yn glir y byddwn yn gweithio gyda chefnogwyr a chlybiau i gyflwyno statws diogel mewn stadiymau pêl-droed ar yr amod bod tystiolaeth y byddai gosod seddi gyda rhwystrau yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch y dorf,” meddai gweinidog chwaraeon y Deyrnas Unedig, Nigel Huddleston.

Caerdydd am gael mannau sefyll diogel

Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu sefydlu mannau sefyll diogel.

“Mae’r Clwb yn cymeradwyo’r adroddiad ac, yng ngoleuni ei ganfyddiadau, mae’n gosod seddi gyda rhwystrau annibynnol ar draws pob un o saith cilfach pum rhes gefn Stand Canton, gan gynnig opsiwn sefyll diogel i gefnogwyr yn yr ardal hon y tymor hwn,” meddai’r clwb mewn datganiad.

“Canfu’r adroddiad terfynol, a oedd yn cynnwys ymatebion gan gefnogwyr Caerdydd a chyfeiriadau at waith y Clwb, fod gosod rhwystrau neu reiliau yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch gwylwyr, ymhlith manteision ehangach.

“Rydym yn bwriadu cyflwyno statws diogel pellach yn 2022/23.

“Fel yn y tymhorau blaenorol, bydd y Clwb yn comisiynu arolygiad annibynnol o’r trefniadau hyn mewn un neu fwy o gemau yn ystod tymor 2021/22.

“Bydd adroddiadau’r arolygiadau hyn yn cael eu darparu i’r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch lleol a’u cyhoeddi ar-lein.”