Mae Prem Sisodiya, y troellwr llaw chwith o Gaerdydd, a’r bowliwr Andy Gorvin wedi ymestyn eu cytundebau gyda Chlwb Criced Morgannwg.

Daeth Sisodiya, sydd wedi cynrychioli tîm dan 19 Lloegr, yn aelod allweddol o’r tîm undydd dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae e wedi cipio 40 o wicedi ugain pelawd ar gyfradd o wyth rhediad y belawd.

Mae e wedi llofnodi cytundeb dwy flynedd newydd.

Mae Gorvin yn aelod o’r tîm undydd ers 2021, ac o dîm y Bencampwriaeth ers 2022, a bu’n gapten ar dîm Sain Ffagan yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, lle denodd e sylw Morgannwg.

Mae e wedi ymestyn ei gytundeb am dymor arall.

‘Fy nghlwb er pan oeddwn i’n fachgen bach’

Dywed Prem Sisodiya ei fod yn falch iawn o gael ymestyn ei gytundeb gyda’r clwb y bu’n ei gefnogi er pan oedd e’n “fachgen bach”.

“Dw i wedi fy magu yn dymuno cynrychioli Morgannwg, felly dw i’n ddiolchgar o’r cyfle i barhau â hynny am ddwy flynedd arall,” meddai.

“Roedd y tymor diwethaf yn gymysg oll i gyd i fi.

“Ro’n i’n falch iawn o gael chwarae fy ngêm bêl goch gyntaf ers sbel, ond byddwn i wedi hoffi cyfrannu mwy yn y cystadlaethau T20 a 50 pelawd, yn enwedig T20 gan mai dyna fy mhrif fformat dros y blynyddoedd diwethaf.”

Andy Gorvin eisiau gwella

Andy Gorvin
Andy Gorvin yn cael ei gofleidio gan ei gyd-chwaraewyr yn ystod Cwpan Royal London

Dywed Andy Gorvin ei fod e eisiau manteisio ar y paratoadau dros y gaeaf i wella’i sgiliau ar gyfer y tymor nesaf.

“O safbwynt personol, roedd hi’n wych cael chwarae ym mhob un o’r tri fformat i’r tîm cyntaf yr haf yma, a chael profiad pwysig mewn llawer o sefyllfaoedd gwahanol,” meddai.

“Dw i am geisio gwella eto y gaeaf hwn, a bod yn barod i gael effaith mewn gemau haf nesaf.”

‘Aelodau poblogaidd o’r garfan’

Dywed Mark Wallace, Cyfarwyddwr Criced Morgannwg, ei fod yn “newyddion da” fod y ddau wedi ymestyn eu cytundebau.

“Maen nhw, ill dau, yn aelodau poblogaidd iawn o’r ystafell newid, ac yn awyddus i ddysgu a gwella, a helpu i wthio’r clwb yn ei flaen.

“Rydym yn edrych ymlaen at gyfraniadau’r ddau ar y cae ac oddi arno yn y dyfodol.”

Cytundeb proffesiynol cyntaf i Gymro ifanc

Yn y cyfamser, mae’r batiwr a wicedwr ifanc Will Smale wedi llofnodi ei gytundeb proffesiynol cyntaf gyda’r sir fydd yn ei gadw e gyda nhw am o leiaf ddwy flynedd.

Fe wnaeth y chwaraewr 22 oed greu argraff yn y gemau ugain pelawd ac i’r ail dîm eleni, gyda’i gêm gyntaf i Forgannwg yn dod yn erbyn Surrey ar yr Oval, lle sgoriodd e 27 oddi ar 16 o belenni wrth agor y batio.

Dywed fod y gêm honno’n “brofiad anhygoel”.

Mae e wedi diolch i’w ddiweddar dad-cu, yr hyfforddwr ieuenctid ysbrydoledig Malcolm Price, am danio’r brwdfrydedd ynddo i fod yn gricedwr.

“Mae Will yn llwyr haeddu ei gytundeb proffesiynol cyntaf drwy waith caled a gwelliant parhaus drwy griced llwybrau, y brifysgol a’r ail dîm,” meddai Mark Wallace.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at yr hyn y gall e ddod ag e i’r garfan, ac at ei weld e’n datblygu ymhellach dros y tymhorau nesaf.”