Fe fydd yr MCC, y corff sy’n gwarchod cyfreithiau criced, yn adolygu’r hawl i fowlio pelenni byrion a defnyddio poer ar beli.

Daw hyn yn ystod cyfnod Covid-19 ac ar adeg pan fo mwy o sylw’n cael ei roi i gyfergydion yn y byd chwaraeon.

Yn ystod cyfarfod o bwyllgor criced byd-eang yr MCC ddechrau’r flwyddyn, fe wnaethon nhw gydnabod eu dyletswydd i sicrhau bod y gêm yn ddiogel yn dilyn ymchwil i gyfergydion yn y byd chwaraeon ehangach.

Fe wnaeth y pwyllgor gydnabod fod bowlio pelenni byrion yn rhan allweddol o dactegau’r gêm, yn enwedig ar lefel elit, ond fe wnaethon nhw gytuno i gylchredeg holiadur i gasglu barn amryw o grwpiau.

Bydd y data’n cael ei gasglu ar ddiwedd mis Mehefin ac yn cael ei drafod yn ail hanner y flwyddyn ac unrhyw argymhellion yn cael eu cyflwyno erbyn mis Rhagfyr.

Maen nhw hefyd wedi trafod y posibilrwydd o barhau’n barhaol â’r gwaharddiad ar ddefnyddio poer ar beli criced yn ystod y cyfnod Covid-19, a byddan nhw hefyd yn casglu barn chwaraewyr am hyn.

 

Criced

Criced: camau newydd i ymdrin ag anafiadau i’r pen

Bwrdd Criced Cymru a Lloegr wedi cyhoeddi newidiadau i’r drefn

Logo Golwg360

Criced

Y cricedwr Phil Hughes wedi marw

Cafodd ei daro yn ei ben gan bêl yn ystod gêm yn Awstralia ddydd Mawrth