Mae’r deuddeg llyfr sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn eleni wedi cael eu henwi.

Ymysg yr awduron sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y gwobrau Cymraeg eleni, mae Guto Dafydd, Malachy Edwards, Megan Angharad Hunter a Gruffudd Owen.

Mae enwebiad hefyd i Llŷr Titus, wnaeth ennill y gystadleuaeth y llynedd gyda’i nofel gyntaf, Pridd.

Y beirniaid – Hanna Jarman, Tudur Dylan Jones, Nicci Beech a Rhiannon Marks – fydd yn penderfynu ar enillwyr y pedwar categori a’r brif wobr.

Fodd bynnag, mae cyfle i’r darllenwyr gael dweud eu dweud a phleidleisio dros eu hoff gyfrol yng nghystadleuaeth Barn y Bobl, sy’n cael ei rhedeg ar y cyd â golwg360, a gallwch bleidleisio isod.

Mae tri llyfr wedi cyrraedd y rhestr fer yn y pedwar categori, sef Ffuglen, Ffeithiol Greadigol, Barddoniaeth a Phlant a Phobol Ifanc.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn y Galeri yng Nghaernarfon ar Orffennaf 4.

Gwobr Farddoniaeth

Mae Bywyd Yma – Guto Dafydd

Mymryn Rhyddid – Gruffudd Owen

Y Traeth o Dan y Stryd – Hywel Griffiths

Gwobr Ffeithiol Greadigol

Cranogwen – Jane Aaron

Y Delyn Aur – Malachy Owain Edwards

Trothwy – Iwan Rhys

Gwobr Ffuglen 

Anfadwaith – Llŷr Titus

Sut i Ddofi Corryn – Mari George

Raffl – Aled Jones Williams

Gwobr Plant a Phobl Ifanc

Jac a’r Angel – Daf James

Y Nendyrau – Seran Dolma

Astronot yn yr Atig – Megan Angharad Hunter

Llyfr y Flwyddyn 2024: Barn y Bobl

Loading ... Loading ...

Gwobrau Saesneg 

Mae’r rhestr fer Saesneg wedi cael ei chyhoeddi hefyd, a bydd yr enillwyr hynny’n cael eu cyhoeddi ar Orffennaf 4 hefyd. Gall darllenwyr bleidleisio am enillydd y People’s Choice ar wefan nation.cymru.

Gwobr Barddoniaeth

I Think We’re Alone Now – Abigail Parry

Cowboy – Kandace Siobhan Walker

In Orbit – Glyn Edwards

Gwobr Ffeithiol Greadigol

Sarn Helen – Tom Bullough

Birdsplaining: A Natural History – Jasmine Donahaye

Spring Rain – Marc Hamer 

Gwobr Ffuglen

Stray Dogs – Richard John Parfitt

The Unbroken Beauty of Rosalind Bone – Alex McCarthy

Neon Roses – Rachel Dawson

Gwobr Plant a Phobol Ifanc

Where the River Takes Us – Lesley Parr

Brilliant Black British History – Atinuke

Skrimsli – Nicola Davies

‘Gwledd’

Dywed Leusa Llewelyn, Cyfarwyddwr Artistig Llenyddiaeth Cymru, bod y rhestr yn “wledd” eleni.

“Pedwar llyfr ar hugain gan awduron profiadol a rhai newydd, pob un yn cyflwyno agwedd wahanol ar lenyddiaeth Cymru,” meddai

“Amhosib yw crynhoi cymaint o lyfrau, a chymaint o awduron mewn un dyfyniad – fe geisiais ddod o hyd i themâu cyffredin i weld sut ffenestr i’r byd yr oedd cyhoeddiadau 2023 yn ei gynnig inni.

“Mae’r elfen hunangofiannol yn parhau’n gryf – a ddim yn y cyfrolau ffeithiol yn unig – adlais o’r cyfnod clo efallai wrth inni gael amser i adlewyrchu. Hynny hefyd fyd natur, cyfiawnder ac anghyfiawnder.

“Mae hi’n flwyddyn gref i ffantasi hefyd, sy’n arwydd ein bod yn chwilio am y man gwyn man draw.

“Llongyfarchiadau i awduron y rhestrau byrion i gyd am eich camp ac am ein diddanu.”

Bydd pleidlais Barn y Bobol golwg360 ar agor tan Fehefin 14, a dros yr wythnosau bydd golwg360 yn sgwrsio â’r awduron ar y rhestr fer Gymraeg i ddysgu mwy am eu gweithiau a’u hysbrydoliaethau.