Unawd Llinynnol Bl 7-9


1af Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

2il Nia Williams, Ysgol Uwchradd Ystalyfera

3ydd Joshua Bradnam-Smith, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy

Grŵp Llefaru Bl 7, 8 a 9

1af Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

2il Ysgol Uwchradd Brynhyfryd

3ydd Ysgol Gyfun Y Preseli

Unawd Cerdd Dant Bl 7-9

1af Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader

2il Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

3ydd Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen

Dawns Werinol i Ferched Bl 9 ac Iau

1af Lleucu Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr

2il Sara Mai Davies, Aelwyd Penrhyd

3ydd Nia Rees, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

Grŵp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (I Ddysgwyr)

1af Ysgol Gyfun Dyffryn Taf

2il Ysgol Uwchradd Grango

Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9

1af Ysgol Uwchradd Y Gader

2il Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi

3ydd Ysgol Uwchradd Eifionydd

Unawd Piano Bl 7-9

1af Gwenno Morgan, Ysgol Uwchradd Tryfan

2il Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

3ydd Siriol Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac Iau

1af Daniel Calan Jones, Ysgol Gynradd Creigiau

2il Harri Jones, Aelwyd Penrhyd

3ydd Gwynfor Dafydd, Adran Bro Taf

Ensemble Bl 7, 8 a 9

1af Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

2il Fluchelpia, Ysgol Uwchradd Tryfan

3ydd Ysgol Uwchradd Tregaron

Unawd Merched Bl 7-9

1af Ffion Elin Davies, Ysgol Gyfun David Hughes

2il Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

3ydd Teleri Haf Thomas, Uwch Adran Aberhonddu

Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed

1af Manon Elwyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail

2il Josh Pennar, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

3ydd Elin E. Jones, Ysgol Gyfun David Hughes

Llefaru Unigol Bl 7-9

1af Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron

2il Gwynfor Dafydd, Ysgol Gyfun Llanhari

3ydd Ffion Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli

Cystadleuaeth y Gadair 14-25 oed

1af Gruffudd Antur, Aelwyd Penllyn

2il Steffan Gwyn, Ysgol Uwchradd Tryfan

3ydd Catrin Haf Jones, Aelwyd Aeron

Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed

1af Deiniol Llyr Jones, Ysgol Gyfun Y Strade

2il Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

3ydd Kate Harwood, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Dawns Werin Bl 7, 8 a 9

1af Adran Bro Taf

2il Parti Sara, Adran Penrhyd

3ydd Adran y Fro

Unawd Bechgyn Bl 7-9

1af Cai Fon Davies, Uwch Adran Bangor

2il Osian Knott, Ysgol Bro Myrddin

3ydd Dewi Wykes, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd

Parti Cerdd Dant Bl 7, 8 a 9

1af Ysgol Gyfun David Hughes

2il Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen

3ydd Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Deuawd Bl 7-9

1af Ffion Medi Jones a Ffion Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes

2il Elan a Lisa, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd

3ydd Anest a Demi, Ysgol Uwchradd Botwnnog

Ensemble Lleisiol Bl 13 ac Iau

1af Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

2il Ysgol Gyfun Y Strade

3ydd Ysgol Bro Myrddin

Parti Merched Bl 7,8 a 9

1af Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

2il Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

3ydd Ysgol Gyfun Y Preseli

Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (I Ddysgwyr)

1af Debbie Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa

2il Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd

3ydd Michaela Oliver, Ysgol Uwchradd Caereinion

Côr S. A. Bl 7, 8 a 9

1af Ysgol Bro Myrddin

2il Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

3ydd Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Cân Actol Bl. 7, 8 a 9

1af Ysgol Uwchradd y Creuddyn

2il Ysgol Gyfun Garth Olwg

3ydd Ysgol Gyfun Gwyr

Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9

1af Ysgol Uwchradd Bodedern

2il Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

3ydd Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa

Monolog Bl 10 a dan 19 oed

1af Sarah Louise Jones, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

2il Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn

3ydd Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern

Unawd allan o Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed

1af Llinos Emanuel, Ysgol Bro Myrddin

2il Gwen Elin Jones, Ysgol Gyfun David Hughes

3ydd Angharad Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion

Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed

1af Ysgol Gyfun Gwyr

2il Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa

3ydd Ysgol Uwchradd Bodedern