Cerddorfa/Band Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gynradd Llanfairpwll

2il Ysgol Gynradd Bontnewydd (Band Deio)

3ydd Ysgol y Wern

Llefaru Unigol Bl 5 a 6

1af Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled

2il Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras

3ydd Hanna Eiddon Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn

Unawd Llinynnol Bl 6 ac Iau

1af Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul

2il Eddie Mead, Ysgol Gynradd Y Ferch o’r Sger

3ydd Jeremy Feng, Ysgol Gynradd Parkland

Unawd Pres Bl 6 ac Iau

1af Owain Thomas, Adran Bethel

2il Erin Maloney, Ysgol Gynradd Llandegfan

3ydd Elisabeth Rogers, Ysgol Gynradd Pen-y-Groes

Unawd Bl 5 a 6

1af Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones

2il Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras

3ydd Siwan H. Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll

Cyflwyniad dramatig Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gynradd y Garnedd

2il Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos

3ydd Ysgol Gynradd Llanfairpwll

Grŵp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gynradd Eifion Wyn

2il Ysgol Gynradd Y Plas

3ydd Ysgol Gynradd Stryd y Rhos

Grŵp Llefaru Bl 6 ac Iau (I ddysgwyr)

1af Ysgol Gynradd Creigiau

2il Ysgol Gynradd Caer Drewyn

3ydd Ysgol Gynradd Comins Coch

Deuawd Bl 6 ac Iau

1af Charlotte a Joseph, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

2il Erin  a Llio, Ysgol Gynradd Pen Barras

3ydd Indeg a Seren, Ysgol Gynradd Y Ferch o’r Sger

Parti Cerdd Dant Unsain Bl 6 ac Iau (I ddysgwyr)

1af Ysgol Gynradd Caer Drewyn

2il Ysgol Gynradd Glanwydden

3ydd Ysgol Gynradd Pencae

Grŵp Llefaru Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos

2il Ysgol Gynradd Bro Cernyw

3ydd Ysgol Gynradd Rhys Pritchard

Dawns Werin Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gymraeg Rhydaman

2il Ysgol Gynradd Spittal

3ydd Ysgol Gynradd Eifion Wyn

Parti Unsain Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gynradd Pen Barras

2il Ysgol Gymraeg Rhydaman

3ydd Ysgol Gynradd Glan Morfa

Grŵp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac Iau

1af Bodiau Llachar, Adran Amlwch

2il Ysgol Gynradd Bryn Tabor

3ydd Angylion Bach Kelly, Adran Bethel

Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (I ddysgwyr)

1af Khadiza Mossabbir, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi

2il Elan Rees-Lloyd, Ysgol Gynradd Llanidloes

3ydd Millie Collins, Ysgol Gynradd Gellifor

Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl 10 a o dan 19 oed

1af Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd

2il Angharad Chandler Davies, Ysgol Uwchradd Caerdydd

Cydradd 3ydd Ami Isaac, Ysgol Uwchradd Caerdydd a Hannah Thomas, Coleg Sir Gâr

Parti Deulais Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gymraeg Llantrisant

2il Ysgol Gynradd Pen Barras

3ydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6

1af Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll

2il Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras

3ydd Anest Eurig, Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Ymgom Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gynradd Llanfair

2il Grŵp Lois, Ysgol Gynradd Y Garnedd

3ydd Ysgol Cynwyd Sant

Côr Cerdd Dant Bl 6 ac Iau

1af Adran Llanuwchllyn

2il Ysgol Gymraeg Aberystwyth

3ydd Ysgol Gynradd Pen Barras

Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac Iau

1af Naomi Melangell Lloyd, Ysgol Gymunedol Y Ffridd

2il Mary Grice Woods, Ysgol Gymraeg Aberystwyth

3ydd Ifan Roberts, Ysgol Gynradd Pontfadog

Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac Iau

1af Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth

2il Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras

3ydd Catrin Fflur Evans, Ysgol Gynradd Chwilog

Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gymraeg Aberystwyth

2il Ysgol Gynradd Llanfair D.C.

3ydd Ysgol Gymraeg Gellionnen

Côr Bl 6 ac Iau

1af Ysgol Gymraeg Aberystwyth

2il Ysgol Gynradd Pen Barras

3ydd Ysgol Gynradd Bod Alaw