Mae enwau’r rhai fydd yn cael eu hurddo i’r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf wedi cael eu cyhoeddi.

Ymhlith y rhai sy’n cael eu hurddo eleni mae’r cyflwynydd Gerallt Pennant, yr awdur Mike Parker, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Joseff Gnagbo a Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr Cynnwys a Gwasanaethau BBC Cymru.

Fe fydd y degau o enwau ar y rhestr yn cael eu hurddo ar Faes yr Eisteddfod ym Mharc Ynysangharad ym Mhontypridd ddydd Llun, Awst 5 a dydd Gwener, Awst 9.

Caiff yr anrhydeddau eu rhoi i unigolion am eu cyfraniad arbennig i Gymru, yr iaith a chymunedau lleol ledled Cymru.

Mae’r rheiny sy’n amlwg ym myd y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduraeth, y Cyfryngau neu weithgaredd bro neu’r genedl yn derbyn Urdd Derwydd – sef y Wisg Las – am eu gwasanaeth i’r genedl.

Bydd aelodau newydd yn cael eu hurddo i’r Wisg Werdd am eu cyfraniad i’r Celfyddydau hefyd.

Bydd y rheini sydd wedi sefyll arholiad neu sydd wedi llwyddo mewn cwrs gradd yn y Gymraeg, mewn Cerddoriaeth, neu unrhyw bwnc gafodd ei astudio yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, hefyd yn derbyn y Wisg Werdd, yn ogystal ag enillwyr prif wobrau Eisteddfod yr Urdd.

Dim ond enillwyr prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol sy’n cael eu hurddo â Gwisg Wen.

Gwisg Werdd

Jane Aaron, Aberystwyth

Anna ap Robert, Aberystwyth

Simon Chandler, Manceinion

Elgan Philip Davies, Bow Street, Aberystwyth

Owenna Davies, Ffostrasol a Cheredigion

Anne England, Aber-fan

Nerys Howell, Caerdydd

Angharad Lee, Tonyrefail

Elin Llywelyn Williams, Pont-y-clun

Helena Miguelez-Carballeira, Bangor

Mari Morgan, Llanelli a’r Unol Daleithiau

Catrin Rowlands, Abertawe

Derrick Rowlands, Pont-iets

Mike Parker, Kidderminster a Machynlleth

Shân Eleri Passmore, Caerdydd

Siwan Rosser, Caerdydd

Peter Spriggs, Arberth

Llinos Swain, Caerdydd

Meilyr Hedd Tomos, Abergwaun

Gareth Williams, Pontypridd

Siân Rhiannon Williams, Y Barri 

Gwisg Las

Delyth Badder, Pontypridd

Carol Bell, Llundain

Jamie Bevan, Merthyr Tudful

Dafydd Trystan Davies, Caerdydd

Geraint Davies, Treherbert

Michelle Davies, Llangamarch

Joseff Gnagbo, Caerdydd

Margot Ann Phillips Griffith, Pont-iets a Wellington, Seland Newydd

Gill Griffiths, Pentyrch

Rosa Hunt, Pentre’r Eglwys

Awen Iorwerth, Y Rhondda

Gethin Lloyd James, Llanarthne

Theresa Mgadzah Jones, Caerdydd

David Lloyd-Jones, Pontypridd

Gerallt Pennant, Eifionydd

Ian Wyn Rees, Porth Tywyn

Rhuanedd Richards, Pontypridd

David Roberts, Caerffili

Elfed Roberts, Caerdydd

Elinor Snowsill, Pont-y-clun

Derec Stockley, Cefneithin

Hazel Thomas, Cwm-du, Crucywel

John Thomas, Abertawe

Meleri Tudur Thomas, Caernarfon

Noel Thomas, Gaerwen

Mark Vaughan, Llanedi, Pontarddulais

Megan Williams, talaith Efrog Newydd

Ynyr Williams, Trawsfynydd a Chaerdydd