Cwmni siocled Baravelli’s yng Nghonwy sydd wedi creu’r campwaith yma ar gyfer y Pasg. Fe gymerodd wythnos i’w greu gan ddefnyddio 12 kilo o siocled Fino de Aroma.

Mae’r wy yn dangos y ddraig chwedlonol sy’n llechu yn nyfroedd Aber Conwy ac i’w weld yn ffenest siop Baravelli’s yn y dref.

Mae’r cwmni wedi ennill dros hanner cant o wobrau am eu siocled ers i Emma a Mark Baravelli ddechrau gwneud eu danteithion melys 13 blynedd yn ôl.

Pasg Hapus i chi i gyd!

Yr wy Pasg sydd wedi’i greu gan Baravelli’s yng Nghonwy