Dychwelodd Gŵyl Fwyd Caernarfon ddydd Sadwrn (Mai 13) am y chweched tro.

Mae’r ŵyl gychwynnodd yn 2016 yn cael ei threfnu gan griw o wirfoddolwyr, ac mae’n denu degau o filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Roedd y digwyddiad yn fwy nag erioed eleni, gyda 183 o stondinau yn gwerthu amrywiaeth o fwyd oer a phoeth, byrbrydau a bwyd stryd.

Yn ogystal â’r stondinau bwyd a chelf a chrefft, roedd pedwar llwyfan yn cynnig cerddoriaeth fyw gan berfformwyr lleol, gan gynnwys Ciwb, Elis Derby, Alis Glyn, Meinir Gwilym a mwy.

Dyma ddetholiad o luniau a dynnwyd gan y ffotograffydd Richard Jones.

Emyr Gibson, yr actor sy’n adnabyddus am actio ‘Meical’ ar Rownd a Rownd, ac Owen Arwyn, a fu’n portreadu Dafydd Aldo ar y gyfres S4C Dal y Mellt, yn hyrwyddo’u cwmni jin, Afallon Môn

 

Sioe Tudur Owen yn cael ei ddarlledu o Lwyfan Black Boy

 

Stondin Anglesey Môn Distillery

 

Stondin Barbeciw Mŵg

 

Stondin y bwyty Braf yn Ninas Dinlle yn gwerthu melysion

 

Stondin wafflau Beic Melys

 

Rhai o wirfoddolwyr yr ŵyl yn rhannu gwybodaeth a chasglu arian

 

 

Gwaith celf ar werth ar hyd y prom

 

Yr olwyn fawr yn y Cei Llechi

 

Bwyd môr ffres ar werth

 

Y Maes yn prysuro

 

Yr artist Josie Russell yn gwerthu ei gwaith

 

Stondin y menter gymdeithasol leol, Antur Waunfawr

 

Un o weithgareddau plant yr ŵyl

Gŵyl Fwyd i’w chofio yn Nhre’r Cofi

Medi Wilkinson

Colofnydd bwyd golwg360 sy’n bwrw golwg yn ôl dros yr Ŵyl Fwyd Caernarfon fwyaf eto