Steffan Alun

Steffan Alun

Cân: Croeso, Vaughan Gething

Steffan Alun

Y digrifwr o Abertawe sydd wedi llunio cân (tafod yn y boch!) i groesawu Prif Weinidog newydd Cymru i’w swydd

Sgwrs genedlaethol am y celfyddydau: gadewch i ni drafod standyp!

Steffan Alun

Yn ogystal â chytuno â’r angen am fwy o arian i’r celfyddydau, rwy’ hefyd yn digwydd bod yn hollol gywir. Yn wrthrychol. A dyma pam..

Pryd welwn ni Ddoctor o Gymru?

Steffan Alun

Pryd welwn ni actor o Gymru yn y brif rôl o’r diwedd? A beth am roi cynnig i berfformiwr o Abertawe o’r enw Steffan…?
Steffan Alun

A ddylid ariannu standyp?

Steffan Alun

Daw’r cwestiwn yn dilyn cyhoeddiad diweddar Cyngor y Celfyddydau

Myfyrdodau Ffŵl: Cyfnod emosiynol i ddigrifwyr

Steffan Alun

Gobeithio y bydd modd creu diwylliant lle na fydd pobol yn teimlo bod rhaid aros bron ugain mlynedd cyn mynd i’r afael â honiadau
Steffan Alun

Myfyrdodau Ffŵl: Byd gwahanol Gŵyl Caeredin

Steffan Alun

“Lle i artistiaid, i berfformwyr, i ddigrifwyr drafod eu profiadau a gwybod fod y byd yn barod i wrando, i ddysgu, i fwynhau a dathlu” …
Steffan Alun

Myfyrdodau Ffŵl: Gas gen i ormod o wres

Steffan Alun

Mewn colofn newydd sbon i golwg360, y digrifwr o Abertawe sy’n trafod her oesol yn y byd stand-yp

“Gyda chalon pedair tunnell ar ddeg rwy’n ysgrifennu i ymddiswyddo o’m swydd yn y Cabinet”

Steffan Alun

Llythyr gan y digrifwr Steffan Alun yn ymateb i’r helynt yn San Steffan cyn y cyhoeddiad gan Boris Johnson heddiw (dydd Iau, Gorffennaf 7)