Rhys Mwyn

Rhys Mwyn

‘Modryb Tina’

Rhys Mwyn

“Byddai wedi bod yn braf ei chyfarfod ac efallai ei gwahodd draw i Gymru”

Ffyrdd newydd a hen hanes

Rhys Mwyn

“O ran ‘y newyddion mawr’ wrth adeiladu’r ffordd, roedd y si fod yna gladdfa Llychlynnaidd rhywle yng nghyffiniau Bethel”

Amnesia dros dro yn taro

Rhys Mwyn

“Roeddwn yn gwybod mai fi oedd Rhys Mwyn. Ond doedd gennyf ddim syniad lle’r oeddwn i a sut roeddwn i wedi cyrraedd y lle hynny”

Hel atgofion ym Manceinion

Rhys Mwyn

“Dyma lle bu i grwpiau fel Oasis ganu yn fyw am y tro cyntaf a lle canodd James a’r Happy Mondays ar noson agoriadol y clwb”

Youth – neu Martin i’w deulu Cymraeg ar Ynys Môn

Rhys Mwyn

“Be’ ddysgais i wrth dreulio amser hefo Youth yw mai fo chwaraeodd bas ar rai o’r traciau ar ‘Hounds of Love’ Kate Bush”

Podledu heb y pregethu

Rhys Mwyn

“Gwern ap Gwyn yw gwestai podlediad cyntaf ‘Ar y Bwrdd’ dan ofal Sywel Nyw ar sianel YouTube”

Beddgelert a’r Beatle

Rhys Mwyn

“Mae’r cysylltiadau rhwng y Beatles a gogledd Cymru yn rhai digon cyfarwydd”