Owain Schiavone

Owain Schiavone

Rhedwyr Meirionnydd yn herio’r mawrion

Owain Schiavone

“Ar hyn o bryd mae ysbryd y clwb yn uchel iawn, mae pawb yn cefnogi ei gilydd”

10 Uchaf – Caneuon 2018

Owain Schiavone

Owain Schiavone sy’n rhoi ei restr o hoff ganeuon y flwyddyn aeth heibio Fe allwn ystyried …

10 Uchaf Caneuon 2016

Owain Schiavone

Owain Schiavone sy’n dewis ei restr 10 uchaf caneuon cyfoes Cymraeg blynyddol

Cip ar y Cymry – cau’r ffenestr drosglwyddo

Owain Schiavone

Wrth i’r ffenestr drosglwyddiadau gau’n glep nes mis Ionawr, mae Owain Schiavone’n bwrw golwg dros y symudiadau Cymreig o ddiddordeb.

Y lori lwyddiant go iawn

Owain Schiavone

Owain Schiavone sy’n trafod pryderon y gallai poblogrwydd tîm pêl-droed Cymru droi’n bropaganda Prydeinig.

Gwir lwyddiant Ewro 2016 Cymru

Owain Schiavone

Owain Schiavone sy’n trafod gwaddol llwyddiant tîm pêl-droed Cymru.

Cyffrowch!

Owain Schiavone

Mae’n iawn bod yn obeithiol yn Lyon, meddai Owain Schiavone

Sut mae curo Gwlad Belg?

Owain Schiavone

Owain Schiavone sy’n ystyried sut mae tîm Chris Coleman yn mynd ati i guro cewri Gwlad Belg

Gwersi’r gemau cyfeillgar

Owain Schiavone

Owain Schiavone sy’n trafod gemau penwythnos y Pasg yn erbyn Gogledd Iwerddon ac Wcrain, a’r gwersi sydd wedi eu dysgu.

10 Uchaf caneuon 2015

Owain Schiavone

Pwy fydd ar frig dewis blynyddol Owain Schiavone o 10 cân gyfoes orau’r flwyddyn?