Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
Diwylliant

Glyn Sgrech – yr Adferwr sy’n caru ei fro ac yn gweithredu ynddi

Mae’n amlwg fod y cyn-weithiwr cymdeithasol wedi mynd ati i sefydlu sawl menter yn ystod ei oes
Diwylliant

Siarad yn blaen

Nid oes eisiau osgoi defnyddio’r gair ‘canser’ wrth ei drafod gyda phlant, yn ôl awdur sy’n darlunio ei straeon
Diwylliant

Argraffiadau crwt o’r dre

Fe gafodd Ceri Wyn Jones dasg bwysig yn ystod y cyfnod clo – sgrifennu am Aberteifi, tref y bu’n byw ynddi am y rhan fwyaf o’i oes
Diwylliant

Y dwys, y digri’ a Maes B

Mae Golwg wedi bod yn holi’r ifancaf o blith celc da o awduron newydd sydd wedi cyhoeddi llyfrau at y Nadolig yma
Diwylliant

Y gwir cas am y castell

Nofel am gaethwasiaeth yw’r “anoddaf” i Angharad Tomos ei sgrifennu erioed
Diwylliant

“Camp enbyd” cynnal sioe glybiau ar y We

Mae Cwmni Theatr Bara Caws yn cymryd “cam i’r tywyllwch” gyda’u sioe glybiau ddoniol eleni
Cyfoes

Gohirio Eisteddfod yr Urdd tan 2022

“Roedd hi’n siom ond roedd hi’n anochel braidd o dan yr amgylchiadau”
Y prifardd yn ei wisg orseddol wen
Cymru

“Gwarthus” nad yw disgyblion yn dysgu mwy am y gynghanedd, meddai Aneirin Karadog

Y Prifardd yn gofyn i rai o bobol ifanc “disglair” Cymru a ydyn nhw eisiau dysgu’r gynghanedd a’i arwyddocâd i’r Gymraeg
Diwylliant

Mam a merch yn creu llyfr i blant

Fe wnaeth les i fam a merch greadigol fod ar wahân yn ystod y cyfnod clo, er mwyn iddyn nhw allu cydweithio ar eu llyfr cyntaf gyda’i gilydd
Celf Weledol

‘Llwydffest’ – llu o artistiaid yn dehongli cerddi

Mae Siân James a Gai Toms ymysg yr artistiaid sydd wedi ymateb ar gân i waith Iwan Llwyd ar gyfer Gŵyl Gerallt ddydd Sadwrn