Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360

Canu am Ryfeloedd y ‘Rona

Sylwadau ar y We am Mark Drakeford, Nicola Sturgeon a Boris Johnson sy’n sail i dair sioe gerdd newydd

Gwrthwynebu’r “anogaeth bendant” i hudo myfyrwyr i Loegr

Ni ddylai Llywodraeth Cymru fod yn annog myfyrwyr disglair Cymru i fynd i golegau blaenllaw Lloegr, meddai Derec Llwyd Morgan

Hanner canrif ers colli Waldo

Yma mae Dafydd Iwan, Mererid Hopwood, Lleucu Siencyn ac eraill yn egluro apêl ‘bardd mwyaf Cymru’

Annog yr egino

Bydd yr ardd y tu ôl i adeilad newydd S4C yn cael ei throi yn “noddfa” gelfyddydol yn fuan

Derec yn deffro o’i drwmgwsg!

Yn ei gasgliad cyntaf o farddoniaeth ers 1987, mae Derec Llwyd Morgan wedi cynnwys nifer o gerddi personol iawn, a thalp iach o hiwmor

“Sioe sy’n her i’r Deyrnas Gyfunol”

Roedd ‘Diwrnod Arall’ yn rhoi blas ar gynhyrchiad sydd ar waith gan yr artist pop Casi Wyn a chyfarwyddwr Cwmni’r Frân Wen, Gethin Evans

Newid gorwelion

Mae’r arlunydd o Fôn, Iwan Gwyn Parry, yn credu bod ei waith ar ei orau, ac yntau wedi troi yn hanner cant

Darlunio’r enaid byw

Rhaid i’r gwyliwr ddefnyddio’i ddychymyg wrth edrych ar bortreadau artist o Ddinbych

Lamplenni Gola yn gwerthu fel fflamia’

Mae cwmni bach teuluol o’r gogledd wedi dod i’r amlwg dros y flwyddyn ddiwethaf gyda’u lamplenni chwaethus

Lee Child – y nofelydd byd-enwog yn hel atgofion am Gymru

Maen nhw’n dweud bod rhywun, yn rhywle yn y byd, yn prynu un o nofelau Jack Reacher gan Lee Child bob naw eiliad