Non Tudur

Non Tudur

Branwen Mair Llewellyn

Non Tudur

“Dydi o ddim yn syndod i unrhyw un sy’n fy nabod i fy mod i’n gweithio ym myd llenyddiaeth. Dyna ydi fy niléit pennaf i”

Dau ffrind yn dangos eu lluniau yn y Volcano

Non Tudur

Gweld hynodrwydd yn y pethau cyffredin mae dau artist o ardal Abertawe

Galw mawr am sioe Glyndŵr … ac un Nos Ola Leuad

Non Tudur

Y cwmni yn dathlu’r deugain wrth atgyfodi sioe fawr am dywysog olaf Cymru

Siop Palas Print yn dathlu’r 20

Non Tudur

“Ar hyd y blynyddoedd, yr hyn r’yn ni wedi trio’i wneud yw rhoi llwyfan i awduron hen ac ifanc, lleol ac o bellach i ffwrdd”

Dadl iaith y Daniel: amddiffyn awdur sy’n ‘feistres corn ar ei chyfrwng’

Non Tudur

“Yr hyn dw i’n ei weld ydi tystiolaeth o lenor llawn hyder… rhywun sy’n feistres corn ar ei chyfrwng ac yn gwybod yn union beth mae hi’n …

Straeon am ddial ar ŵr anffyddlon, y Llen Haearn a ffrae yn Llandudno

Non Tudur

Mae deg awdur newydd wrth eu bodd yn cyhoeddi eu gwaith yn eu hail iaith, y Gymraeg, am y tro cyntaf

Siarad sens am ryw

Non Tudur

Mae yna lot o snogio a secs mewn llyfr carlamus gan awdur newydd o Ben Llŷn, ond mae yna ddigon o sens ynddo hefyd

Gwobr am ddangos y merched aeth i garchar tros yr iaith

Non Tudur

“Roedden nhw’n ifanc pan oedden nhw’n mynd i garchar”

“Hollbwysig astudio marwolaeth sêr”

Non Tudur

“Pan ydych chi’n edrych ar y lluniau pert yma o’r gofod, maen nhw fel darluniau”

Khamira yn camu ’mlaen

Non Tudur

Ar ôl dod at ei gilydd yn 2015, mae cywaith jazz unigryw rhwng cerddorion o Gaerdydd a Delhi yn India yn dal i ddwyn ffrwyth