Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Gareth Evans-Jones

Mae’n ddarlithydd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ym Mangor
Cyfoes

Covid – “cyfle unwaith mewn cenhedlaeth” i ailwampio byd y theatr

Fe gollodd 94% o weithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio yng Nghymru eu gwaith yn sgîl Covid-19.
Cyfoes

Twf “anhygoel” siaradwyr Cymraeg yn sbarduno theatr newydd

Mae cwmni Theatr na nÓg wedi dechrau consortiwm theatr Gymraeg ar y cyd â thair o theatrau’r Cymoedd
Diwylliant

Y cwmni sy’n cynnal y morâl

Mae cwmni theatr o Gastell Nedd wedi dal ati ac addasu yn ystod y pandemig, er mwyn sicrhau y bydd ysgolion yn cael blas ar ddrama
Diwylliant

Sgrifennu am eni babi

Mae nofel gyntaf Catrin Lliar Jones, sy’n edmygydd mawr o nofelau doniol Harri Parri, yn llawn darluniau poenus o ddigri’!
Diwylliant

Cynan – y ‘rebel ifanc gwrthryfelgar’

Os tybiech chi mai dim ond dyn y Sefydliad oedd Cynan, wel mae’n bryd i chi ailfeddwl
Diwylliant

Cynan yn gyfan

Ambell damaid i aros pryd o’r llyfr, ‘Cynan: Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)’
Cyfoes

‘Hyfryd – a hanfodol – ailagor yr orielau’

Mae orielau ac amgueddfeydd Cymru wedi cael yr hawl i ailagor eu drysau ers diwedd Gorffennaf. Bu Golwg yn holi sut maen nhw wedi dygymod â’r heriau.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Nia Parry

Un o wynebau mwyaf adnabyddus S4C sydd wedi cyflwyno llu o gyfresi poblogaidd fel Cariad@Iaith, Cwpwrdd Dillad, ac Adra
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Alun Ceri Jones

Mae Alun Ceri Jones yn trosi llyfrau Asterix a Tintin i’r Gymraeg ers y 1970au