Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
Diwylliant

Holi Nanogiaid 2020 – Sioned Erin Hughes

Bob wythnos, mae Golwg yn holi awduron y chwe llyfr sydd ar restr fer Gymraeg gwobrau llyfrau plant a phobol ifanc Tir na n-Og 2020
Celf Weledol

Bala yn byrlymu dan glo

Mae’r artist Iwan Bala wedi bod yn gynhyrchiol iawn wrth ymateb i’r pandemig, gan osod ei waith ar y We…
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Casia Wiliam

Bydd cyn-Fardd Plant Cymru yn cyhoeddi ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth fis nesa’…
Diwylliant

Holi Nanogiaid 2020 – Manon Steffan Ros

Bob wythnos, mae Golwg yn holi awduron y chwe llyfr sydd ar restr fer Gymraeg gwobrau llyfrau plant a phobol ifanc Tir na n-Og 2020, hyd nes i’r …
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Gareth Glyn

Mae’r cerddor Gareth Glyn yn byw ym Modffordd ger Llangefni, Môn.
Diwylliant

 Doyle yn hiraethu am ei dafarn

Sgyrsiau dros beint sydd wedi sbarduno gwaith diweddara’r awdur Roddy Doyle
Diwylliant

O Gamerŵn i Gymru

Fe ganodd awdur o Affrica glodydd y Cymry am estyn croeso iddo, wedi degawdau o alltudiaeth flin…
Diwylliant

Teyrnged i Taid

Mared Fflur Jones yw Prif Lenor Eisteddfod T gan ddod i’r brig gyda’i stori fer am aelod annwyl o’i theulu a fu’n byw gydag Alzheimers am …
Llun yr Wythnos

Harddu wal i weithwyr allweddol

Mae Femke Van Gent wedi paentio murlun ar wal maes parcio amgueddfa Storiel ym Mangor, yn diolch i …
Diwylliant

Drama am wyrdroi disgwyliadau

Eisteddfod T – y cyfle cyntaf i ddarllen gwaith buddugol y Fedal Ddrama