Non Tudur

Non Tudur

Dullan

Dyn o Wrecsam am gael perfformio yn stafell ffrynt y Beatles

Non Tudur

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi agor y tŷ yn Lerpwl i gyfansoddwyr fynd yno i ymweld a chyfansoddi

Caernarfon yn gosod y bwrdd

Non Tudur

Mae popeth yn ei le at loddest fawr yr Ŵyl Fwyd yfory, ar ôl dwy flynedd o saib
Dinbych

Yr Urdd yn gaddo gardd

Non Tudur

Dewch lanciau rhoddwn glod, y mae’r gwanwyn wedi dod i faes Eisteddfod yr Urdd

Mynd at wraidd y mater

Non Tudur

Nofel leol ond oesol yw Pridd gan Llŷr Titus, awdur sy’n disgrifio’i hun fel “creadur bach reit hen ffasiwn”

Y Gwyddel a fu ar dramp yng ngwlad y gân

Non Tudur

Mae clasur o lyfr gan Wyddel a fu’n crwydro Cymru yn y 1930au nawr ar gael yn yr iaith Gymraeg

Perchennog oriel yn gwireddu “breuddwyd” – diolch i Covid

Non Tudur

“Roedd e jyst yn anhygoel” – blwyddyn gyntaf y pandemig nôl yn 2020 oedd yr orau i oriel gyfoes yng Nghaerdydd o ran gwerthu Celf

“Llwyfan i bob cystadleuydd yn yr Urdd” eleni – a hynny mewn TRI phafiliwn

Non Tudur

“Rydan ni yn ôl ar gae, ond mi fydd hi’n Eisteddfod wahanol”

Celf o becyn parmesan

Non Tudur

“Mae o’n fwy o fater o geisio codi ymwybyddiaeth am blastig, gwneud i ni feddwl pam ein bod yn defnyddio cymaint o blastig”
Bywyd a Gwaith Ogwyn Davies

Galw am danysgrifwyr i lyfr yr arlunydd Ogwyn Davies

Non Tudur

Bydd llyfr ac arddangosfa am yr artist “emosiynol a brwdfrydig” o Dregaron ar gael yr haf yma

Dathlwn y ‘clustiau bach’

Non Tudur

A hithau’n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Byddardod yr wythnos yma, mae un rhiant o Wynedd yn teimlo’n gryf fod eisiau dathlu cymhorthion clyw, a’u dangos