Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360

Argyfwng “sy’n fwy na Thryweryn”

“Rydyn ni’n colli ein hiaith ni mewn cymunedau. Mae hi’n argyfwng i ni dros ein hunaniaeth ni. Mae o’n boenus, mae o’n brifo”

Cofio Mei Jones, arwr y byd comedi

“Mi’r oedd o’n actor egnïol iawn, a dyna yn sicr lle weles i ei dalent o ar ei gore”

Ballet i bawb o bobol y byd

“Dysgodd sut i wneud bale gyda’i faglau a’i gadair olwyn”

Y clown sydd o ddifri’

“Dw i’n gwneud sioeau Kariad ers blynyddoedd maith, a bob tro mae’r pwyslais ar roi statws a phŵer i blant”

Llafur cariad y comics

Mae arwr bach dewr newydd yn cael dweud ei stori rhwng dau glawr o’r diwedd

Y ffyrc a’r ffedogau aur

Mae arddangosfa celf brodwaith i’w gweld ar hyn o bryd, a honno’n un gelfydd a ffraeth

Y Cofi sy’n efelychu Van Gogh

Mae un o’r artistiaid mwyaf wedi ysbrydoli celf a meddwl dyn ifanc o Gaernarfon

Ffion yn ffoi i fyd y nofel

“Taith dynes – a’i gelyn penna’ ydi hi ei hun, falle”

Creu cerflun i gofio’r Cymro wnaeth “chwalu creulondeb diwydiannol”

“Roedd yn ddyn caredig, yn ddewr, yn wrol, yn hoffi cefn gwlad, yn ymboeni am les plant”

Cael aros yng ngardd Eden

‘Lyfli o weird’ – mae Non Parry wedi ysgrifennu llyfr onest a didwyll am ei bywyd a’i gyrfa gyda’r grŵp pop Eden