Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360

Yr asyn a fu’n arwr

Mae cwmni theatr newydd yn barod iawn i daclo pynciau “llosg” fel annibyniaeth yn eu dramâu

Sgarmes yn Aberysgo

Giamocs hyll hogiau rygbi yw’r man cychwyn ar gyfer nofel ddirgelwch gyntaf awdur o Ben Llŷn

Rhoi tegwch i’r hen ddramâu

Un o bobol brysuraf byd y theatr yng Nghymru yw Steffan Donnelly, ac nid oes diwedd ar ei barodrwydd i greu ac ysbrydoli

Y deryn pur a’r adain las

Un sy’n dotio ar batrymau plu’r adar sydd o gwmpas ei chartref ym mryniau Clwyd yw’r artist Ruth Thomas

A chyda’r machlud yn ddi-ffael …

Mae myfyriwr o Sir Gaerfyrddin wedi ennill un o’r gwobrau dylunio mwyaf ym Mhrydain i newydd ddyfodiaid i’r maes

Y Llyfrau ym Mywyd Eiry Palfrey

“Mi afaelais yn 50 Shades of Grey E L James ond, wyddoch chi, roedd e mor boring, orffenais i mohono fe!”

Y Dydd Olaf – a gaiff ei gwerthfawrogi gan y byd llên yn 2021?

“Mae hi’n berthnasol, ac mae hi’n ddealladwy i bobol ifanc”

Gwales y Gymru newydd

Mae artist a gafodd ei fagu mewn gwesty ar gyrion Tyddewi yn mentro mynd i’r afael â phroblem fawr tai haf

Y diddanwyr sy’n rhodio’r bröydd

“Yr hyn sy’n gyffredin, ble bynnag ry’n ni wedi mynd, yw gweld gwên ar wyneb pobol”

Y Dydd Olaf yn ôl ar y silffoedd

“Mae hi’n bryd i’r sefydliad Cymraeg barchu nofel yr awdur Owain Owain, dyn a lwyddodd i ddarogan dyfodiad y rhyngrwyd…”