Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360

Llyfr unigryw o’r Swistir i blant bach Cymru

“Fe benderfynon ni gynnig yr un profiad i siaradwyr Cymraeg o lyfr wedi’i bersonoli o ran delweddau ac iaith”

Gwledd o atgofion

Eleni mae sawl hunangofiant newydd gan bobol adnabyddus sydd wedi byw yng nghanol cyffro diwylliant Cymraeg eu bröydd

Ymateb i’r argyfwng

Cywydd ddirdynnol ac amserol iawn a gipiodd Cadair Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc eleni

Pittsburgh yn croesawu Llyfr Glas Nebo

Roedd campwaith Manon Steffan Ros eisoes ar gael mewn Arabeg, Catalan, Sbaeneg, a Phwyleg, a nawr mae ar gael yn Saesneg diolch i wasg yn America

Nofel am golli cof, a methu ag anghofio

“Mae’r methu ag anghofio yn medru gyrru un cymeriad i unigrwydd, a chymeriad arall i surni a chwerwder”

Canu pop pert am drachwant dyn

“Roeddwn i jyst yn sgrifennu am bethau oedd yn bwysig i mi”

Enillydd Coron Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

“Ro’n i newydd ddod oddi ar y llwyfan ar ôl y seremoni, ac roeddwn i yn mynd yn syth wedyn i newid i wisg gweinidog i gymryd rhan yn y sgetsh”

Cyn elo’r haul

Mae hi’n ddigon posib y gwelwch chi waith celf Marie Wilkinson ar ddillad y byd ffasiwn un o’r blynydde yma

Parch o’r mwyaf

Yn ei hunangofiant newydd, mae’r actores Carys Eleri yn adrodd ei hanes yn beicio o Lundain i Baris i godi arian at elusen Motor Niwron

Cywilydd y cestyll

Mae hi’n bryd i ni roi’r gorau i ddathlu ein methiannau, yn ôl awdur llyfr ar hanes Cymru