Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
Diwylliant

Y dwys, y digri’ a Maes B

Mae Golwg wedi bod yn holi’r ifancaf o blith celc da o awduron newydd sydd wedi cyhoeddi llyfrau at y Nadolig yma
Diwylliant

Y gwir cas am y castell

Nofel am gaethwasiaeth yw’r “anoddaf” i Angharad Tomos ei sgrifennu erioed
Diwylliant

“Camp enbyd” cynnal sioe glybiau ar y We

Mae Cwmni Theatr Bara Caws yn cymryd “cam i’r tywyllwch” gyda’u sioe glybiau ddoniol eleni
Cyfoes

Gohirio Eisteddfod yr Urdd tan 2022

“Roedd hi’n siom ond roedd hi’n anochel braidd o dan yr amgylchiadau”
Y prifardd yn ei wisg orseddol wen
Cymru

“Gwarthus” nad yw disgyblion yn dysgu mwy am y gynghanedd, meddai Aneirin Karadog

Y Prifardd yn gofyn i rai o bobol ifanc “disglair” Cymru a ydyn nhw eisiau dysgu’r gynghanedd a’i arwyddocâd i’r Gymraeg
Diwylliant

Mam a merch yn creu llyfr i blant

Fe wnaeth les i fam a merch greadigol fod ar wahân yn ystod y cyfnod clo, er mwyn iddyn nhw allu cydweithio ar eu llyfr cyntaf gyda’i gilydd
Celf Weledol

‘Llwydffest’ – llu o artistiaid yn dehongli cerddi

Mae Siân James a Gai Toms ymysg yr artistiaid sydd wedi ymateb ar gân i waith Iwan Llwyd ar gyfer Gŵyl Gerallt ddydd Sadwrn
Cymru

Richard Burton – “y dyn y tu ôl i’r ddelwedd”

Mae’r arddangosfa gyntaf ar fywyd yr actor enwog am fod yn agoriad llygad i lawer
Cyfoes

Y llenor mawr a garai Cymru a’r byd

Er bod Jan Morris, a fu farw’r wythnos yma yn 94 oed, yn enwog drwy’r byd am ei llyfrau taith, yng Nghymru roedd ei chalon
Cyfoes

‘Afiaith ac anwyldeb’ – cofio Mari Lisa

Bu farw’r bardd, awdur a chyfieithydd, a enillodd rhai o brif wobrau llenyddol yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd