Non Tudur

Non Tudur

Y chwys a’r chwant: yr her fawr o addasu Fleabag i’r Gymraeg 

Non Tudur

“Roedd o’n bwysig ein bod ni’n rhoi rhywfaint o stamp ni’n hunain arno fo”

Hanes Byw ar y silffoedd

Non Tudur

 “Yn y rhifyn cyntaf, mae gennym ni erthygl am y Coroni, am drenau yng Nghymru, am dwristiaeth”

Cerddi sy’n rhoi lle haeddiannol i’r “heriau aruthrol”

Non Tudur

“Yn anorfod wrth i chi fynd yn hŷn, rydych chi’n colli gafael ar bethau, ar bobol, ar lefydd”

“Rôl y theatr ydi dal drych”

Non Tudur

“Gellir dadlau fod Raymond Williams yn feirniad llenyddol mwy Cymreig na chyfoedion fel Saunders Lewis a John Gwilym Jones a sgrifennai yn …

Nofel dditectif am lofruddiaeth, hiliaeth a gangsters

Non Tudur

“Mae derbyn y wobr yna yn grêt – roedd e’n gwneud i fi eisie parhau”

Khamira yn unioni’r cam

Non Tudur

“Mae e’n brofiad arbennig iawn. Dw i’n teimlo’n lwcus iawn ’mod i wedi cael y cyfle yma”

Rhoi gwisg Gymraeg i’r fenyw mewn du

Non Tudur

“R’yn ni’n mynd at y cymunedau yma ry’n ni moyn iddyn nhw weld y ddrama.”

Cynganeddu ar y cyfrifiadur ac ennill yn y Genedlaethol

Non Tudur

“Dw i wedi cael llawer o hwyl allan o ddysgu’r Gymraeg. Peth da yw lledaenu’r neges fod y Gymraeg yn iaith fyw”

Oriel yn “dod â hogyn bach o Nefyn yn ôl”

Non Tudur

Mewn oriel ym Mhen Llŷn, mae yna sioe ryfeddol o luniau gan artist sydd wedi treulio rhan fwyaf ei oes ym mhellafion Lloegr

Rhian Davies

Non Tudur

“Fel cefnogwr brwd o dîm pêl-droed Cymru, does dim byd yn codi gwên fel gallu ail-fyw atgofion llwyddiannau diweddar y tîm cenedlaethol”