Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
Diwylliant

Gwerth “aruthrol” englynion ar gerrig beddi

Mae eisiau “dwyn sylw a diogelu” yr englynion sydd i’w gweld ar gerrig beddi ar hyd a lled Cymru a thros y byd – ac fe allwch chi helpu
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Llio Maddocks

Ar ôl graddio mewn Saesneg a Ffrangeg yn y Brifysgol yn Leeds, gweithiodd i Penguin Random House cyn ymuno â’r Urdd.
Logo Golwg360
Cyfoes

Diwydiant mwyngloddio yn “haeddu” amgueddfa genedlaethol

Yn ôl Ioan Lord, hanesydd 21 oed o Gwm Rheidol ger Aberystwyth, mae rhannau o hen safleoedd y gweithfeydd mwyn yn cael eu colli
Celfyddydau

Colli’r cyflwynydd ffraeth a fu’n “ffrind yn y nos”

Bu farw un o “gewri” radio yng Nghymru – y cerddor Chris Needs, a ddenodd filoedd o wrandawyr ffyddlon
Cefn Gwlad

Y llanc sy’n ceisio achub talp pwysig o hanes Cymru

Mae hanesydd ifanc yn mynnu bod hen weithfeydd mwyn y canolbarth “yr un mor bwysig â’r pyllau glo yn y de a’r chwareli llechi yn y gogledd”
Celf Weledol

Cyfri bendithion

Mae ffotograffydd wedi cael modd i fyw yn tynnu lluniau cwyrci o’i chymdogion yn ystod y pandemig
Diwylliant

Bardd y llinellau clo ‘anhygoel’

Mae’r bardd o Gwmffrwd, Geraint Roberts, wrth ei fodd ar ôl cael e-bost gan ei gyn-athro barddol yn canmol ei gasgliad cyntaf o gerddi
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Sioned Lleinau

Ar ôl ennill gradd Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth bu’n darlithio am gyfnod ym Mhrifysgol Cymru
Celfyddydau

Rhoi gwisg newydd i Beca

Dyma gyfres o ddelweddau cynhyrfus newydd o Ferched Beca – drwy lygaid artist o’r 21ain ganrif
Celfyddydau

Trafod Celf dan glo

Mae’r pandemig yn golygu bod y We yn pingo â sesiynau celfyddydol difyr yr haf yma.