Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360

O Fôn i Fethesda via Cernyw

Mae arlunydd ac athro Celf o Fôn yn diolch i’w Nain ac i’w bentref mabwysiedig am ei ysbrydoli

Diffyg is-deitlau mewn ffilmiau i bobol Fyddar

“Mae yna 20 ffilm a dim ond un efo subtitles ym mhob sinema…”

Faust a’i gymwynas

Gyda chyfyngiadau o hyd ar dorfeydd theatr, mae ambell i gwmni yn manteisio ar y cyfle i greu profiad technegol gwell i’w perfformwyr

Georgia ar ei feddwl

Yn ei nofel newydd mae Jerry Hunter wedi mynd ati i newid hanes un o daleithiau America ac un o’i chymeriadau mwyaf dadleuol

Nofel am bandemig cyn y pandemig

Bu’r awdur Val McDermid yn sgwrsio yng Ngŵyl y Gelli am y nofel a sgrifennodd am haint byd-eang cyn i bandemig covid ein taro’r llynedd

Neges i NATO – “camgymeriad” oedd mynd i Affganistan

“Maen nhw’n dweud na fydd gan y gyfres nesaf o awyrennau ymladd beilotiaid ynddyn nhw, gan fod pobol yn rhy araf”

A ddylech chi dorri’r lawnt ai peidio?

“Angen i ni ddechrau cysegru rhai rhannau o’n lawnt er mwyn caniatáu iddi flodeuo a rhoi bwyd i beillwyr ac infertebratau eraill”

‘Darganfyddiad cyffrous iawn’ – dod o hyd i lythyrau R Williams Parry am y rhyfel

‘Mae rhyfel heb ei rhamant yn waeth na marwolaeth’ – geiriau Bardd yr Haf i’w gyfaill

Covid yn “gyfle euraid” i Unbeniaid

“Ry’n i’n cael ein pledu gan wybodaeth a chamwybodaeth bob diwrnod”

Pedair ffilm fer yn dathlu ein diwylliant

Bydd yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn cael sylw canolog mewn ffilmiau byrion newydd sbon gan bobol ifanc yr haf yma