Non Tudur

Non Tudur

Eisteddfod yn Ninbych – hoelen wyth yn edrych ymlaen

Non Tudur

“Mi fydd Gŵyl Triban dw i’n siŵr yn denu mwy o’r ifanc. Mae gwir angen mwydo’r rheiny yn y Gymraeg”

Twm Sion Cati ar gefn ei geffyl unwaith eto

Non Tudur

Ar ddechrau’r ddrama, fe welwn ni Twm Sion Cati yn fachgen bach ym mwthyn tlawd y teulu

Aelod o bwyllgor gwaith “hiraf erioed” yr Urdd ar ben ei digon

Non Tudur

“Does yna ddim digon o glod i’r Urdd a’r Eisteddfod am yr hyn maen nhw’n ei wneud i hyrwyddo Cymreictod a’r iaith”

Actorion yn ‘gleifion’ i ddarpar feddygon

Non Tudur

“Ges i un ferch – mi aeth hi’n ddagreuol a gorfod gadael yr ystafell… Maen nhw’n teimlo o dan bwysau.
Dullan

Dyn o Wrecsam am gael perfformio yn stafell ffrynt y Beatles

Non Tudur

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi agor y tŷ yn Lerpwl i gyfansoddwyr fynd yno i ymweld a chyfansoddi

Caernarfon yn gosod y bwrdd

Non Tudur

Mae popeth yn ei le at loddest fawr yr Ŵyl Fwyd yfory, ar ôl dwy flynedd o saib
Dinbych

Yr Urdd yn gaddo gardd

Non Tudur

Dewch lanciau rhoddwn glod, y mae’r gwanwyn wedi dod i faes Eisteddfod yr Urdd

Mynd at wraidd y mater

Non Tudur

Nofel leol ond oesol yw Pridd gan Llŷr Titus, awdur sy’n disgrifio’i hun fel “creadur bach reit hen ffasiwn”

Y Gwyddel a fu ar dramp yng ngwlad y gân

Non Tudur

Mae clasur o lyfr gan Wyddel a fu’n crwydro Cymru yn y 1930au nawr ar gael yn yr iaith Gymraeg

Perchennog oriel yn gwireddu “breuddwyd” – diolch i Covid

Non Tudur

“Roedd e jyst yn anhygoel” – blwyddyn gyntaf y pandemig nôl yn 2020 oedd yr orau i oriel gyfoes yng Nghaerdydd o ran gwerthu Celf