Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
Diwylliant

Sgwrio’r llechan yn lân

Mae yna ddau olygydd llengar a blaengar sy’n rhoi eu stamp go-iawn ar fyd llên
Cyfoes

Cofio’r artist “cyfriniol” John Meirion Morris

Cofio’r cerflunydd sydd wedi anfarwoli rhai o fawrion y genedl
Diwylliant

A’r botel gwaddod gwin …

Anrheg o Tesco sydd wedi sbarduno nofel newydd un o awduron mwya’ gweithgar y genedl
Diwylliant

Pamffledwch, Gymry!

Mae posibiliadau mawr mewn llyfrynnau bach byr, yn ôl bardd a beirniad gwobr i gyhoeddiadau o’r fath
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Rebecca Roberts 

Un o Brestatyn yw Rebecca Roberts, a chyhoeddodd ei nofel gyntaf i oedolion, Mudferwi, ym mis Awst y llynedd
Addysg

Mi af i’r ysgol fory, â’m llyfyr yn fy llaw…

“Dw i wedi dod i’r casgliad fod astudio deunydd yn y fath fanylder yn wastraff amser” – Angharad Tomos
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Gareth Evans-Jones

Mae’n ddarlithydd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ym Mangor
Cyfoes

Covid – “cyfle unwaith mewn cenhedlaeth” i ailwampio byd y theatr

Fe gollodd 94% o weithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio yng Nghymru eu gwaith yn sgîl Covid-19.
Cyfoes

Twf “anhygoel” siaradwyr Cymraeg yn sbarduno theatr newydd

Mae cwmni Theatr na nÓg wedi dechrau consortiwm theatr Gymraeg ar y cyd â thair o theatrau’r Cymoedd
Diwylliant

Y cwmni sy’n cynnal y morâl

Mae cwmni theatr o Gastell Nedd wedi dal ati ac addasu yn ystod y pandemig, er mwyn sicrhau y bydd ysgolion yn cael blas ar ddrama