Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Geraint Vaughan Jones

Enillodd Wobr Goffa Daniel Owen deirgwaith
Celf Weledol

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd
Celfyddydau

Dilyn Mari Jones ar y llwybr maith

Pe baech chi’n chwilio am bodlediad ar gyfer eich awr o loncian yn y cyfnod yma, fe allech wneud yn waeth na’r ddrama sain, These Clouded Hills
Diwylliant

 Tri ar y Tro – ‘Wal’ gan Mari Emlyn

“Chwip o lyfr byr sydd yn hawdd ei ddarllen efo geiriau mawr bras ond eto yn llwyddo i adrodd stori soffistigedig.”
Celfyddydau

Dim digon o sylw i’r celfyddydau ar y newyddion

Ond y sylw i chwaraeon yn ddiffael, yn ôl y cynhyrchydd teledu Catrin M S Davies
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Cennard Davies

Bu’n ymgyrchu dros addysg Gymraeg yn y Rhondda am ddegawdau, ac mae bellach yn gynghorydd sir.
Celfyddydau

Galw ar ferched i gofnodi profiadau’r pandemig

Mae curadur yn y Llyfrgell Genedlaethol wedi annog pawb, “pwy bynnag ydan ni,” i gofnodi eu bywydau yn ystod y cau, i helpu haneswyr y dyfodol.
Celfyddydau

Holi Nanogiaid 2020 – Dewi Wyn Williams

Dros y chwe wythnos ddiwethaf, mae Golwg wedi bod yn holi awduron y llyfrau sydd ar restr fer Gymraeg gwobrau llyfrau plant a phobol ifanc Tir na …
Celfyddydau

Y bardd sy’n hoffi gallu ‘ateb y galw’

Mae Eurig Salisbury yn creu cerddi i’r heddlu, cyplau sy’n priodi, a Phrifeirdd y Steddfod
Celfyddydau

Bet Jones

Enillodd Bet Jones Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2013.