Non Tudur

Non Tudur

Joe Healy

Eisteddfod yn ystyried newid enw ‘Dysgwr y Flwyddyn’

Non Tudur

Mae rhai o’r farn y dylid cyfeirio at y rhai sydd wedi mynd ati i ddysgu’r iaith fel ‘siaradwyr newydd’

O Steddfod i Steddfod gyda’i chamera

Non Tudur

Mae’r ffotograffydd Marian Delyth wedi bod yn cofnodi bywyd Maes y Brifwyl drwy lens ei chamerâu ers bron i bedwar degawd

Y Fedal Ryddiaith – llenor sy’n talu sylw at eiriau pobol eraill

Non Tudur

Sioned Erin Hughes yn un o gyn-ddisgyblion Esyllt Maelor, enillydd y Goron yn Nhregaron

“Ein stori ni” – llenor y Daniel yn gwireddu breuddwyd

Non Tudur

Mae ennill Gwobr Goffa Daniel Owen “yn freuddwyd” i’r llenor buddugol eleni

Dathlu a dehongli’r ffyrdd mae ieithoedd yn cyfrannu at ein byd-olwg

Non Tudur

Mae llenor wedi mynd ati i astudio’r ffyrdd difyr y mae beirdd o Gymru a’r byd yn disgrifio iaith

Athrawes ddylanwadol yn cipio Coron Tregaron

Non Tudur

Roedd safon y goreuon yng nghystadleuaeth y Goron yn Nhregaron eleni yn ‘uwch nag arfer’ ym marn y beirniaid

Noson Merched Maes B – ond “misogyny o gwmpas y lle o hyd”

Non Tudur

“Mae yn gyfrifoldeb ar hyrwyddwyr gigs a gwyliau ac arnon ni i roi llwyfannau i’r menywod yma, a hefyd rhoi slot da iddyn nhw hefyd”

“Dw i erioed wedi anghofio fy Nghymraeg” – Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Non Tudur

“Er fy mod i wedi bod yn gwneud gwaith cenhadol yn Lloegr fel Aelod Seneddol, dw i erioed wedi anghofio fy ngwreiddiau Cymreig”
Gwyn Lewis

Chwe mis yn golygu’r Cyfansoddiadau – yn lle’r ddeufis arferol

Non Tudur

Roedd y beirniaid llenyddol wedi cael cyfnod hwy i feirniadu eleni, ond nifer wedi bod yn hwyr yn cyflwyno’u gwaith