Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
Celf Weledol

“Fatha watsio betio ar geffylau”

Mae lluniau arlunydd o Ddinbych wedi bod yn gwerthu fel slecs
Diwylliant

Cwrs meithrin Awduron Llyfrau Plant yn dwyn ffrwyth

“Mae straeon yn helpu plant i ddelio gyda phethau falle d’yn nhw ddim yn gallu eu trafod mewn sgwrs ffurfiol”
Diwylliant

I lygad y ffynnon

Mae darllen hunangofiant y gwleidydd Elfyn Llwyd yn atgoffa dyn o gymeriad yn y ffilmiau Bridget Jones
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Elliw Gwawr

Gohebydd gwleidyddol ac awdur tri llyfr coginio poblogaidd; daw o Ddolgellau yn wreiddiol ond bellach yn byw yn Essex
Diwylliant

Deg drama glywedol am Gaerdydd

Mae Theatr y Sherman yn cyflwyno deg o ddramâu clywedol sydd wedi eu hysbrydoli gan bobol a chymunedau Caerdydd
Diwylliant

Byd mawr y pentref bach

Roedd yna fwy nag un Kate yn gallu sgrifennu am ei bro enedigol ar droad yr ugeinfed ganrif
Celfyddydau

“Crac” bod hysbyseb yn annog dawnswyr i “ailhyfforddi”

Fe gafodd cerddor Cymraeg ei brawychu a’i digio o weld un o hysbysebion Llywodraeth Prydain
Cyfoes

Y “drws yn agored” i Ŵyl Daniel Owen – diolch i Zoom

“Er mai fo oedd ‘Tad y nofel Gymraeg’, mae fel bod ei ddylanwad o yn dal yn eitha’ cyfoes”
Diwylliant

O Damascus i dorri cwys

Mae dramodydd o Nefyn wedi cael blas ar weithio gydag arlunydd o Syria ar droi ei drama yn nofel graffeg
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Alun Davies

Mae’r awdur yn sgrifennu nofelau ditectif wedi eu lleoli yn Aberystwyth