Non Tudur

Non Tudur

Galw am “ffrinj” i feirdd Cymraeg a Saesneg yn Eisteddfod Pontypridd

Non Tudur

“Mae’r Gymraeg mor agos at yr wyneb yn y Cymoedd yma – fel y glo brig,” yn ôl y Prifardd Cyril Jones

Rhannu cynnwys cist Frank Brangwyn

Non Tudur

Mae rhai o’i gynlluniau drafft ar gyfer murluniau yn gwerthu gan Christie’s am filoedd o bunnoedd

Dyn ar Dân – cywaith creadigol tad a merch

Non Tudur

“Mae cerdd yn dda os yw hi’n hala rhywun i feddwl, os yw hi’n cyffwrdd â rhyw deimlad, ac yn y bôn, os yw hi’n gyrru ias lawr cefen rhywun”

Cymell tyfiant ir o hen bren: artist yn ymateb i’r ‘Welsh Not’

Non Tudur

“Caredigrwydd sy’n bwysig” – mae daioni yn gallu dod o bethau drwg, yn ôl yr artist

Côr o India’n codi’r to yng Nghaernarfon

Non Tudur

Roedd Côr Synod Mizoram eisoes wedi bod yn Llangollen, Aberystwyth a Blaenau Ffestiniog yn canu yn Gymraeg ac yn eu mamiaith, Mizo

Cofio mawredd Martha Hughes Cannon

Non Tudur

“Pan gafodd y plentyn yma ei eni, fe gafodd e ei ddirwyo ryw 100 doler. Ond mi gollodd hi ei gyrfa gyfan. Mi gafodd hi waeth cosb”

Seremoni Llyfr y Flwyddyn 2024 – breuddwydion yn dod yn wir

Non Tudur

“Mae hwnna’n rhywbeth allen i ond breuddwydio amdano fe pan o’n i’n fach”

‘Ail-fframio’ llun crand o Chwarel Penrhyn

Non Tudur

“O dan y darn lle mae’n dweud ‘Nid Oes Bradwyr yn y Tŷ Hwn’, mae stori wahanol yn digwydd”

Poster poblogaidd chwedlau Cymru ar gael eto

Non Tudur

“Mi gefais i’r syniad o gael rhywbeth gweladwy, a dyna pam oeddwn i yn meddwl am boster, map mawr o Gymru”

Tafwyl yn tyfu a’r arlwy yn cynyddu

Non Tudur

“Mae Tafwyl yn dangos bod unrhyw beth yn bosib”