Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360

Lamplenni Gola yn gwerthu fel fflamia’

Mae cwmni bach teuluol o’r gogledd wedi dod i’r amlwg dros y flwyddyn ddiwethaf gyda’u lamplenni chwaethus

Lee Child – y nofelydd byd-enwog yn hel atgofion am Gymru

Maen nhw’n dweud bod rhywun, yn rhywle yn y byd, yn prynu un o nofelau Jack Reacher gan Lee Child bob naw eiliad

Trafod dihirod

Dim ond un sesiwn Gymraeg oedd yn yr ŵyl nofelau trosedd gyntaf erioed yng Nghymru, ond roedd yn un dda

Meistres y sglein a’r swing

Mae arafwch y flwyddyn ddiwethaf wedi treiddio i waith cerddor o Sir Gâr sydd ar ddechrau ei gyrfa

Agor llygaid y sawl sy’n gallu clywed

Mae gweithio gydag actores Fyddar ar ddrama newydd sy’n cymharu gorthrwm y Gymraeg gyda gorthrwm defnyddwyr iaith arwyddo, wedi “agor byd” dramodydd

Dod â gwên i Glwyd

Mae Theatr Clwyd yn cyhoeddi ei rhaglen newydd yr wythnos hon – ac mae yna gynlluniau cyffrous ar y gweill

‘Byth yn rhy hen’

Mae un o gomisiynwyr rhaglenni plant S4C wedi troi ei llaw at sgrifennu llyfrau i blant

Anian a lliw Anni Llŷn

Ar ôl “blwyddyn brysur iawn”, mae’r awdur amryddawn o Lŷn yn ymuno â rhengoedd cyflwynwyr Gŵyl Lenyddol y Gelli

Guto Harri yn addo rhagor o Gymraeg yng Ngŵyl y Gelli

“Dw i’n meddwl, erbyn y flwyddyn nesa’, bydd yna fwy o sesiynau Cymraeg yn y mics”

Y Gelli yn ein helpu i “ymdopi yn emosiynol”

Un o hoff atgofion Guto Harri o Ŵyl y Gelli yw cael holi’r awdur Maya Angelou gerbron torf enfawr