Non Tudur

Non Tudur

Drama fuddugol yn annog hogia’r dafarn i holi am les ei gilydd

Non Tudur

Unigrwydd y cyfnod clo a sbardunodd ddrama fuddugol cystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd eleni

Enillydd y Goron yn ffan o’r ffraeth a’r swreal

Non Tudur

“Yn yr ysgol, dw i’n amau y byddai fy ffrindiau wedi meddwl mai sgrifennu oedd y peth lleia’ cŵl ro’n i’n ei wneud, ond dyna ni”

Sgrifennu cerddi buddugol yn “brofiad anodd iawn”

Non Tudur

“Mi wnaeth o gymryd 12 mis dda. Oherwydd fy mod i eisio bod yn authentic i’r hyn roeddwn i’n ei deimlo, ond mae o’n fater sensitif hefyd”

“Mor bwysig” cael Eisteddfod wyneb yn wyneb mewn cae eto wedi Covid

Non Tudur

“Mae gyda ni bartneriaeth iach gyda Llywodraeth Cymru, ond rydyn ni’n bartneriaeth allweddol i sicrhau ein bod ni’n cyrraedd y miliwn o …
Izzy Morgana Rabey

Cantores neo-soul wedi’i chynddeiriogi gyda chywydd i’r heddlu

Non Tudur

‘Plant bach yn mwytho riot shields fel anifeiliaid anwes’ – digio at bresenoldeb yr heddlu yn yr Urdd

Ffigurau gwrando Radio Cymru ar eu huchaf “ers dros 12 mlynedd”

Non Tudur

Yn ôl Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr BBC Cymru, mae’r ffaith honno yn “anhygoel”

“Bai mawr” ar siaradwyr Cymraeg “am droi i’r Saesneg” gyda dysgwyr

Non Tudur

“Mae yna dueddiad i orgywiro dysgwyr. Mae eisie peidio â gwneud hynny, a gadael iddyn nhw wneud camgymeriadau”

Dyn o Dorset yn ennill Medal y Dysgwyr

Non Tudur

Dechreuodd Joshua Osborne ddysgu ar-lein ddwy flynedd yn ôl dros gyfnod y pandemig

Y Sioe Ieuenctid – Fi ’Di Fi

Non Tudur

“Mae’r sioe yn andros o gyfoes.
Mistar Urdd

Teganau Mistar Urdd yn hedfan oddi ar y silff

Non Tudur

Roedd pob un tegan bach meddal wedi eu gwerthu ar y Maes erbyn prynhawn Mawrth (Mai 31)