Lleucu Jenkins

Lleucu Jenkins

Aberteifi

Dydd Miwsig Cymru: “Gwnewch ymdrech i brynu” i gefnogi artistiaid a lleoliadau annibynnol

Elin Wyn Owen a Lleucu Jenkins

Yn ôl Hyrwyddwr Cerddoriaeth Cymraeg, gall prynu cerddoriaeth a nwyddau gan artistiaid, yn hytrach na ffrydio, wneud “byd o wahaniaeth”

Pryder disgyblion Chweched Dosbarth Ceredigion am eu hiechyd meddwl

Lleucu Jenkins

“Bydden i’n credu taw’r peth gwaethaf all ddigwydd yw ein bod ni’n cyfuno pob Chweched mewn i un ganolfan,” medd un am y newidiadau posib

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw!

Lleucu Jenkins

Mae golwg360 wedi bod yn clywed ambell ymateb gan ddisgyblion Ysgol Bro Teifi
Gwenllian Ellis a'i gwobr Barn y Bobl

Enillydd Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn ‘wedi gwirioni’i phen braidd’

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Gwenllian Ellis ddaeth i’r brig yn dilyn pleidlais ymhlith darllenwyr golwg360
Llyr Titus a'i ddau dlws - am y ffuglen orau a Llyfr y Flwyddyn

Nofel Gymraeg fuddugol Llyfr y Flwyddyn yn cofio pobol ac yn dathlu cymuned

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Daeth Llŷr Titus i’r brig gyda’i nofel ‘Pridd’, sydd wedi’i lleoli ym Mhen Llŷn ac sydd wedi’i chyflwyno er cof …