Lleucu Jenkins

Lleucu Jenkins

Aberteifi

Pryder disgyblion Chweched Dosbarth Ceredigion am eu hiechyd meddwl

Lleucu Jenkins

“Bydden i’n credu taw’r peth gwaethaf all ddigwydd yw ein bod ni’n cyfuno pob Chweched mewn i un ganolfan,” medd un am y newidiadau posib

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw!

Lleucu Jenkins

Mae golwg360 wedi bod yn clywed ambell ymateb gan ddisgyblion Ysgol Bro Teifi
Gwenllian Ellis a'i gwobr Barn y Bobl

Enillydd Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn ‘wedi gwirioni’i phen braidd’

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Gwenllian Ellis ddaeth i’r brig yn dilyn pleidlais ymhlith darllenwyr golwg360
Llyr Titus a'i ddau dlws - am y ffuglen orau a Llyfr y Flwyddyn

Nofel Gymraeg fuddugol Llyfr y Flwyddyn yn cofio pobol ac yn dathlu cymuned

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Daeth Llŷr Titus i’r brig gyda’i nofel ‘Pridd’, sydd wedi’i lleoli ym Mhen Llŷn ac sydd wedi’i chyflwyno er cof …