Jez Hemming, Gohebydd Democratiaeth Leol

Jez Hemming, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cwmni eisiau codi dros gant o dai gyferbyn ag ysbyty yn y gogledd

Jez Hemming, Gohebydd Democratiaeth Leol

Byddai yn gymysgedd o dai a fflatiau, gyda’r datblygwyr yn addo “man agored cyhoeddus sylweddol a choed ar ochrau’r ffyrdd” ac ardal chwarae i …
Mynwent Llanrhos

“Dylai pawb gael eu hamlosgi a’u taflu i’r môr”

Jez Hemming, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cynghorydd sir yng Nghonwy dan y lach yn dilyn sylwadau yn ystod dadl ar gynlluniau i ehangu mynwent o ganlyniad i Covid-19

Ymgais Conwy i fod yn Ddinas Diwylliant y Deyrnas Unedig gam yn nes

Jez Hemming, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gwern ab Arwel

Pe bai’r cais yn llwyddiannus, byddai’r sir yn dal y teitl rhwng 2025 a 2029

Cynlluniau i ddatgomisiynu Venue Cymru fel ysbyty coronafeirws ar waith

Jez Hemming, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cafodd y theatr a’r ganolfan gynadleddau yn Llandudno ei hailbwrpasu ym mis Ebrill y llynedd fel Ysbyty Enfys