Huw Onllwyn

Huw Onllwyn

Golwg360
Ar y Soffa

Parks and Recreation: eli i’r enaid

Mae’n wirion – ond mae’n dda.
Adolygiadau

Welsh Whisperer: Ni’n Teithio Nawr! Ummm… na ni ddim

Nid yw home-movie o rhyw ardal wledig yn ddigon da
Adolygiadau

Ffilmiau Ddoe: Cneifio Defaid (Lefel 5)

Yn ystod cyfnodau clo’r pla rwyf wedi darllen am fywyd Stalin a Pol Pot; streic fawr y glöwyr, Putin; datblygiad China
Ar y Soffa

Oprah with Meghan and Harry: chwydfa

Ar hyn o bryd, mae pob un o’r Windsoriaid (heblaw am y Cwîn a Phillip a eithriwyd gan Harry yn ôl Oprah) efo stink hiliaeth o’u hamgylch
Adolygiadau

Prif Weinidog Mewn Pandemig: Braidd yn random

Clip doniol o Boris yn ymweld â’r Bae – ac yn mwynhau’r olygfa o swyddfa Mark
Ar y Soffa

Yr Oedfa: Agenda Gwleidyddol Radical

Pe byddem oll yn byw fel Dewi Sant fe fyddai ein gwlad yn brasgamu yn ôl i fywyd caled a chreulon y Canol Oesoedd
Adolygiadau

Blwyddyn y Bugail: yr enw yw Doyle… Ioan Doyle

Rhaglen wych – ond rwyf eisoes wedi gwahodd S4C i fy ffilmio’n dringo’r grisiau serth a pheryglus sy’n gorwedd rhyngof â fy …
Ar y Soffa

Penben i Dîmau: Campwaith Boris

Rwyf wrth fy modd mewn noson gwis
Ar y Soffa

Ski Sunday: colli’r Alpau

Mwynheais bum munud gorau fy mywyd wrth wylio fy nhad-yng-nghyfraith yn methu rheoli ei sgîs wrth droi ar ben llethr serth
Adolygiadau

Gwneud Bywyd yn Haws: newid bach o’r gerddoriaeth ysgafn ddiddiwedd

Hoffwn glywed mwy gan Hanna Hopwood Griffiths