Gwilym Dwyfor

Gwilym Dwyfor

360 Golwg360

Seremoni heb fawr o seremoni

“Er peth syndod i mi, fe wnaeth pethau wella wrth i’r Orsedd ymuno yn yr hwyl yn ail hanner yr wythnos”

Lle Chi: rhaglen ddifyr oriau’n unig wedi cyhoeddiad UNESCO

“Dw i yn mwynhau Ifor ap Glyn a dydi o ddim ar ein sgriniau ni ddigon”

Bryan Habana – pluen yn het S4C

“A ddylai S4C ddangos uchafbwyntiau Taith y Llewod?”

Pysgotwr, dolffin a phriodas ar lan-y-môr

Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag y don oedd ar S4C gyda’i hwythnos gyfan o raglenni yn dathlu ein harfordir.

Hyd y Pwrs – mae’n eitha’ da!

“Mae’r holl beth jest ’chydig bach yn sili a dyna sydd ei angen ar rywun weithiau.”

Emosiwn pur Malcs yn gweddu’n well i’r blwch sylwebu

Mae dull Nic Parry o chwilio am y sŵn-frathiad nesaf yn ormod i mi ar adegau,

Cadw golwg ar y Cymry

Hynt a helynt chwaraewyr Cymru i’w clybiau y penwythnos hwn
Cymru v Y Ffindir

Cadw golwg ar y Cymry

Hynt a helynt chwaraewyr Cymru i’w clybiau y penwythnos hwn
Gareth Bale

Cadw golwg ar y Cymry

Hynt a helynt chwaraewyr Cymru i’w clybiau y penwythnos hwn