Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth

Chwilio am lwybr ymlaen

Dylan Iorwerth

“Colled fawr i’r byd, ac i Ewrop yn arbennig, yw bod y gwledydd llwyddiannus hyn yn mynd dan fawd America”

Y ddadl newydd dros PR

Dylan Iorwerth

“Nid y bobol sy’n penderfynu: waeth beth ydi barn y cyhoedd, mae dyfodol Boris Johnson yn llwyr yn nwylo’i ASau mainc gefn”

Dringo dros y rhwystrau

Dylan Iorwerth

“Mae trafferthion Gogledd Iwerddon yn fwy na thrafferthion un rhan o wlad”

A dweud y gwir!

Dylan Iorwerth

“Ryden ni’n gweld rŵan pam fod y gwir yn cyfri. Pam fod rhaid i bobol allu ymddiried mewn arweinydd gwleidyddol”

Hidlo wedi’r bleidlais

Dylan Iorwerth

“Pe bai yna etholiad cyffredinol fory, byddai Ceidwadwyr Cymru yn debyg o gael eu sgubo o’r neilltu yn llwyr”

Chwarae teg i Boris – a phawb

Dylan Iorwerth

Ar wahân i oedi, wyddon ni ddim yn iawn eto beth ydi ymateb Boris i’r creisis economaidd

Y byd ar ei bedwar

Dylan Iorwerth

“Os yw ASau benywaidd a gweithwyr benywaidd yn rhybuddio’i gilydd ynghylch pa ASau i’w hosgoi, dydi’r system ddim yn gweithio”

Angen symud o San Steffan

Dylan Iorwerth

“Y cam cynta’ fyddai peidio â gwario £22 biliwn neu fwy ar ailwneud yr adeilad trwsgl, anobeithiol ar lan afon Tafwys”

Melys moesau mwy

Dylan Iorwerth

“Oes, mae gen i ail dŷ, troedle yn fy hen ardal. Os gorfodir fi gan y dreth newydd i’w werthu, pwy a’i pryn?”

O ran Wylfa, diolch Boris

Dylan Iorwerth

Mae’n siŵr fod yr ymgyrchwyr gwrth-niwclear PAWB yn dathlu ynghylch cyhoeddiad Boris Johnson yr wythnos yma fod atomfa newydd yn sicr