Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 Clonc360
Colofn Dylan Iorwerth

Sut y gallai Gareth Bennett helpu democratiaeth

Rhyw dro, mi fydd rhaid i Senedd Cymru fynd i’r afael â gwendidau ei threfniadau ei hun.
Byd y Blogiau

Mor ffit â chi

Ydi pawb wedi dod dros yr olygfa o Brif Weinidog Prydain yn esgus ymarfer corff?
Colofn Dylan Iorwerth

Rhyfedd fod siopau a sŵau yn gallu agor cyn ysgolion

Mae’n biti mawr nad ydi ysgolion mewn llawer o ardaloedd am allu agor am wythnos ychwanegol cyn gwyliau’r haf.
Byd y Blogiau

Annhegwch ddoe… a heddiw

Mae’r trafod ar le Cymru yn stori caethwasiaeth a gormes yn parhau
Gwleidyddiaeth

Felly, be wnawn ni rŵan?

Dylan Iorwerth sy’n poeni am ddylanwad San Steffan
Byd y Blogiau

Problem hanes – hanes problem

Wrth i’r dadlau barhau am gerfluniau … mae’r blogfyd Cymreig wedi bod yn cael ei thrafodaethau ei hun.
Colofn Dylan Iorwerth

Hanes – mewn du a gwyn

Mae’n bod yn bwysig fod pob plentyn (ac oedolyn) sy’n byw yng ngwledydd Prydain yn dysgu am hanes ymerodraeth a chaethwasiaeth a’r berthynas rhwng …
Cymru

DARN BARN: Y broblem efo Thomas Picton

Dylan Iorwerth sy’n trafod gwaddol caethwasiaeth … a Chymru
Byd y Blogiau

O’r feirws at annibyniaeth…?

Natur argyfyngau ydi cynyddu tensiynau sy’n bod yn barod.
Byd y Blogiau

Dominic fu a Chymru Fydd

I ddechrau, bach o glecs.