Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Colofn Dylan Iorwerth

Adroddiad sy’n profi ei fod yn anghywir

Does dim enghraifft gliriach o hiliaeth systemig na’r ffordd y mae’r adroddiad yn honni nad ydi hiliaeth bellach yn rhan o’r drefn Brydeinig
Byd y Blogiau

Diwedd … hiliaeth, y Dem Rhydd, tai haf a diddymwyr datganoli

Efo pedair wythnos tan etholiad y Senedd, mae rhai o’r blogwyr yn canolbwyntio mwy ar bwy fydd yn colli nag yn ennill
Colofn Dylan Iorwerth

Yr Alban – peryg y blaid newydd

Peth peryg ydi sylwebu o bell ar wleidyddiaeth gwlad arall, ond mae’n anodd peidio yn achos yr Alban
Byd y Blogiau

Gwynt etholiad – yn y gwynt

“Mae Plaid Cymru wedi cael trafferthion lleol ym mhob un o’i phrif seddi targed – Llanelli, Blaenau Gwent a Gorllewin Caerdydd”
Byd y Blogiau

Chwifiwn eu baneri

Mae Dafydd Glyn Jones wedi cael gafael ar enghraifft glasurol (ym mhob ystyr) o’r baldorddi Borisaidd
Colofn Dylan Iorwerth

Brwydr y brechlyn

Flwyddyn yn ôl, roedd llawer ohonon n’n gwaredu at y bobol oedd yn gor-brynu pys, pasta a phapur tŷ bach
Byd y Blogiau

Menywod a chyfiawnder

Mae mam newydd yn tynnu sylw at achos arall o fethu ag ystyried hawliau menywod yn iawn
Colofn Dylan Iorwerth

Cofiwch Wenjing Lin

Nid diffyg cyfarpar diogelwch sy’n gyfrifol am farwolaeth yr holl ferched sy’n cael eu lladd yn eu cartrefi a gan ddynion y maen nhw’n eu hadnabod
Byd y Blogiau

Diangen, diangen, diangen

Ar ddiwedd wythnos y Gyllideb, roedd John Dixon yn parhau efo’i ymdrech un-dyn i newid barn pobol am ddyledion llywodraethau
Colofn Dylan Iorwerth

Corrie – y ddrama go-iawn

I’r papurau tabloid, sioe sebon ydi hi. A nhwthau yn y gynulleidfa ac yn rhan o’r ddrama