Rhyngwladol

66 wedi marw mewn llifogydd yn Siapan

Disgwyl rhagor o lifogydd yn Siapan wrth i nifer y meirw gynyddu
Llun pen ac ysgwydd o Leanne Wood
Cymru

“Anghyfrifol” peidio cael Cyfarpar Diogelu Personol yn benodol i ferched

“Y cyfarpar a ddarparwyd wedi ei ddylunio i ffitio dynion”
Cymru

Drakeford: “Nid fy swydd i yw copïo beth sy’n digwydd mewn mannau eraill”

Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn gwrthod cadarnhau y bydd yn dilyn esiampl Llywodraeth y Deyrnas Unedig drwy roi seibiant toll stamp.

Arian a Busnes

Mwy na 300 o swyddi yn y fantol yng Nghaerffili

General Electric yn cyhoeddi ei fod am gael gwared ar 369 o swyddi

Matt Hancock, Ysgrifennydd Iechyd San Steffan
Iechyd

Galw am drin aelodau teulu dioddefwyr dementia fel gweithwyr allweddol

Elusennau dementia’n ysgrifennu at Matt Hancock

Cymru

Cymru’n cadarnhau’r gwledydd sydd wedi’u heithrio rhag y cwarantin teithio

Ni fydd rhaid i deithwyr o’r gwledydd ar y rhestr fynd i mewn i gwarantin ar gyrraedd y Deyrnas Unedig.

Hyn a’r Llall

Blas o’r Bröydd

“Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi. Yndy? Ardal mor hardd â hyn, ac mae pobol yn dal i poliwtio’r amgylchedd?”
Gwleidyddiaeth

Disgwyl cyhoeddiad am lacio rhagor o reolau yn ddiweddarach heddiw

Bydd y Prif Weinidog yn cadarnhau bod tafarndai’n cael ailagor yn rhannol

Ar y Soffa

Lowri Morgan: y Radyr Tap yn annigonol

Diddorol oedd gwylio hynt a helynt Lowri Morgan, wrth iddi baratoi ar gyfer rhywbeth o’r enw’r ‘333’.
Gwleidyddiaeth

“Cyfrifoldeb” Llywodraeth San Steffan yw sicrhau bonws di-dreth

Gweithwyr cartrefi gofal yn dal i aros am £500 yr un gan Lywodraeth Cymru