Bro

Y Llyfr Llafar Cyntaf Erioed a Gwlad y Tylwyth Teg – Dathlu Llyfrau ‘BroWyddfa’

I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021, dyma ambell gyfrol hanesyddol sydd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn Nyffryn Peris.
Prydain

Y ffrae dros brotocol Gogledd Iwerddon

Golwg ar y ffrae sy’n datblygu dros y protocol ddaeth yn sgil Brexit

Gwleidyddiaeth

‘Mae’r undeb, fel y mae hi, wedi dod i ben’

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn rhannu ei farn am ddyfodol y Deyrnas Unedig ag ASau

Mark Drakeford yn hunanynysu

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn hunanynysu “fel cam …

Cymru

FIFA yn symud tuag at ‘lywodraethu mwy modern’ yn ôl Laura McAllister

Mae cyn-gapten Cymru, sy’n ymgeisio am le ar Gyngor FIFA, wedi bod yn trafod ei gweledigaeth, a’r posibilrwydd o Gwpan y Byd ym Mhrydain …

Andrew R T Davies
Gwleidyddiaeth

Andrew RT Davies: ‘Fyddwn ni ddim yn gweithio gyda Phlaid Cymru’

Arweinydd grŵp y Ceidwadwyr yn mynnu na fydd clymblaid
Senedd

Agwedd y BBC at newyddion Cymru “wedi newid am byth”, yn ôl ei Chyfarwyddwr Cyffredinol

Tim Davie, yn ymateb i feirniadaeth o adroddiadau ar newyddion datganoledig
Bro

Dewis ‘5 Llyfr Lleol’ Palas Print.

5 llyfr sydd â chysylltiadau lleol i ddathlu diwrnod y llyfr.
Cymru

Cystadlaethau newydd er cof am y cartwnydd Cen Williams

“Roedd cartwnau Cen yn llyfrau fy mhlentyndod yn sbardun creadigol imi, a’i waith yng nghylchgrawn Golwg gyda’r gorau,” meddai Huw Aaron

Bro

Darlleniad Diwrnod Y Llyfr Angharad Tomos

Darlleniad o ‘Y Castell Siwgr’