Colofn Manon Steffan Ros

Wythnos y Glas

Nath merch gorjys o Bwllheli golapso tu fas i KFC ar ôl gweiddi “Cymru Rydd!” ar gar heddlu
Diwylliant

Sgwrio’r llechan yn lân

Mae yna ddau olygydd llengar a blaengar sy’n rhoi eu stamp go-iawn ar fyd llên
Addysg

Ceidwadwyr yn galw am ostwng ffioedd myfyrwyr yn sgil Covid-19

“Mae myfyrwyr yn disgwyl addysg o’r safon maen nhw wedi talu amdani, ac y maen nhw yn mynd i ddyled amdani”, meddai Suzy Davies yn y Senedd

Colofn Dylan Iorwerth

Amser gohirio Brexit

Dylen nhw a’r Undeb Ewropeaidd gytuno rŵan i ohirio’r trafodaethau
Gair gan y Golygydd

“Un Deyrnas Unedig…”

Dyna yw modus operandi’r llywodraeth Geidwadol hon. Dweud rhwbeth; hynny’n methu; shifftio’r goalposts.
Rishi Sunak
Arian a Busnes

Canghellor yn ‘ystyried cynllun cymorth swyddi fel yr Almaen’ wrth i bwysau gynyddu arno i weithredu

Kurzarbeit – cynllun sy’n caniatáu i gwmnïau dorri oriau gwaith yn sylweddol mewn cyfnod economaidd caled

Cefn Gwlad

Argyfwng ail gartrefi yn berthnasol i Gymru gyfan, meddai Delyth Jewell

“Mae ail gartrefi yn ergyd sy’n effeithio ar bawb yng Nghymru, ac nid dim ond rheini sy’n byw yn y gorllewin”

Prydain

‘Trwyddedau’ i gael mynediad i Gaint ar ôl Brexit

Bydd angen trwyddedau ar yrwyr lorïau i gael mynediad i Gaint o fis Ionawr ymlaen, neu byddant yn wynebu camau gweithredu gan yr heddlu

Coronafeirws: 389 o achosion newydd

Cofnodwyd 389 o achosion eraill o Covid-19 yng Nghymru, gan ddod â chyfanswm nifer yr achosion a …

Rygbi

Cyfle i Rob Howley ailadeiladu ei yrfa fel hyfforddwr yng Nghanada

Dyma benodiad cyntaf Rob Howley ers iddo gael ei wahardd rhag hyfforddi llynedd.