Y seiciatrydd sy’n hoffi snorclo

Cadi Dafydd

“Dw i’n licio snorclo hefyd, ti dan y dŵr mewn byd gwahanol. Mae o’n ychydig o ddihangfa, mae’n siŵr”

O lofruddiaeth i luniau: Y twrnai sydd nawr yn “artist go-iawn”

Non Tudur

Wrth ddilyn gradd Celf yn ei 60au, roedd Eilian Williams hefyd yn gweithio ar achos o lofruddiaeth erchyll bwa croes

Y gantores-gyfansoddwraig Bronwen Lewis yn ymuno â BBC Radio Wales

“Am gyfle gwych a hwyliog i allu chwarae rhai o fy hoff ganeuon a chysylltu efo pobol o bob rhan o Gymru”

Y salon sy’n steilio wigiau i bobol mewn angen

Cadi Dafydd

Mae busnes trin gwallt ar arfordir y gogledd yn y ras am wobr Dewi Sant oherwydd ei waith yn helpu cleifion canser

Awdures sy’n gwirioni ar gerddoriaeth

Cadi Dafydd

“Mae hyn yn swnio mor pretentious dw i’n siŵr, ond mae sgrifennu’n teimlo fel rhan mor fawr o bwy ydw i fel person”

Dienw yn ôl gyda sengl a sŵn newydd

Elin Owen

Mae’r ddeuawd roc indi-seicadelic am fod yn rhyddhau eu halbwm gyntaf a chwarae llwyth o gigs tros yr Haf

Hoff lyfrau Osian Wyn Owen

“Mae’r ffaith ein bod ni, yn 2023, yn dal i gael trafodaethau byw am y gynghanedd yn rhyfeddol”

Comisiynu portread o’r delynores Elinor Bennett fel “rhodd gan y genedl”

Cadi Dafydd

Ym mis Ebrill, bydd Elinor Bennett yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed ac roedd Geraint Lewis a Rhiannon Mathias yn awyddus i gydnabod ei chyfraniad

Johnny Williams yn dechrau i’r Scarlets am y tro cyntaf ers yr hydref heno

Fe wnaeth y canolwr argraff oddi ar y fainc yn erbyn Munster, a bydd y canolwr yn gobeithio gwneud yr un peth yn erbyn Cell C Sharks

Savanna Jones

Barry Thomas

Mae’r fam 29 oed yn un o feirniaid cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni, ac yn aelod o fwrdd y Mudiad Meithrin