“Fyddan ni byth eisiau i’r Plygain orffen”

Lowri Larsen

Mae’r Plygain yn rhan bwysig o draddodiad Llanllyfni

Dim digon o gynnydd wrth wella gwasanaethau iechyd meddwl, medd adroddiad pwyllgor y Senedd Ieuenctid

Bydd yr adroddiad Meddyliau Iau o Bwys yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod arbennig o’r Senedd heddiw (dydd Sadwrn, Tachwedd 26)

Malcolm Allen… Ar Blât

Bethan Lloyd

Mi fysa’r cyn-beldroediwr a sylwebydd pêl-droed S4C yn bwyta cyri i frecwast, cinio a swper o ddewis

Cwis yr Wythnos

Faint ydych chi’n ei gofio o’r newyddion a fu yr wythnos hon?
Gareth Bale gan Marc Loboda

Y Sais sy’n arlunio Gareth Bale a’i galon fawr goch Gymreig

Lowri Larsen

Daw Marc Loboda o Halifax yn Swydd Efrog, ac fe fu’n gweithio yn y byd pêl-droed yn helpu i farchnata academi ei ffrind yn yr Unol Daleithiau

‘Angen cymorth ar frys ar leoliadau diwylliant a chwaraeon yn ystod yr argyfwng costau byw’

Daw’r rhybudd mewn adroddiad gan Bwyllgor Diwylliant y Senedd

Beirniadu “obsesiwn” Lee Waters am derfyn cyflymder 20m.y.a. ac anghofio am Bont Menai

“Dim syndod” nad yw wedi ymweld â’r ardal, meddai’r Ceidwadwyr Cymreig wrth ei gyhuddo o “ddiogi”

Cadwyn “erioed wedi profi dim byd tebyg” wrth werthu 7,000 o hetiau bwced

Lowri Larsen

Mae hetiau bwced yn uno’r genedl, meddai Sioned Elin, cyfarwyddwr cwmni Cadwyn

Cymru’n colli yn erbyn Iran i adael eu gobeithion yn y fantol

2-0 ar ôl i’r golwr Wayne Hennessey weld cerdyn coch am drosedd yn hwyr yn y gêm