The Pembrokeshire Murders – cyfres werth chweil

Siân Jones

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn gwylio dwy gyfres dywyll ac un ddiniwed-annwyl am bêl-droed

Spectator TV: Rhaglen Ddelfrydol i Ddarllenwyr Golwg!

Huw Onllwyn

Dychmygwch y cwmni’n penderfynu fod dadleuon Plaid Cymru am annibyniaeth yn amheus – ac yn diffodd cyfrif Adam Price

Hewlfa Drysor: Camsillafu Gwarthus

Huw Onllwyn

Roedd gwylio hwn yn lot o hwyl. Rhaglen fach ddifyr ar gyfer awr fach dawel yng nghanol y pla

Huzzah i yrfa newydd George North!

Siân Jones

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi cael blas ar Bridgerton, The Great a The Serpent

Beti a’i Phobol: Primus Minister

Huw Onllwyn

Y tro hwn, Arweinydd y Genedl sydd o dan sylw

Beth i’w wylio dros y Dolig?

Siân Jones

Mae gan y cyn-gynhyrchydd teledu llond sach Santa o awgrymiada’ o’r hyn fedrwch chi wylio dros yr ŵyl

Cardiff City TV: Galar

Huw Onllwyn

Cofiwch chwilio am eich darlledwyr meicro-lleol

Tŷ Gwerin o Bell: Dathlu’r Gymraeg

Huw Onllwyn

Cyfle i wylio ar y soffa rhai o’r bandiau y gellid disgwyl eu gweld yn Nhregaron, drwy wyrth dechnolegol y teledu

Brolio cyfres sy’n adleisio Tarantino a Huckleberry Finn

Mae’r cyn-gynhyrchydd wedi mwynhau drama am gaethwasiaeth, ond wedi methu cael blas ar The Crown na chyfres gomedi newydd S4C