Blwyddyn newydd dda i’m holl ffans brwd a ffyddlon! Gwn eich bod wedi colli fy ngholofn ddisglair a ffraeth dros yr ŵyl – a gwn eich bod yn ysu am glywed fy marn am arlwy S4C a Radio Cymru.

Bant â ni, felly…

Y tro hwn, Arweinydd y Genedl sydd o dan sylw. Canys Mark Drakeford oedd gwestai Beti George cyn y Nadolig. Ac am sioe ddifyr oedd hon, wrth i ni wrando ar y cyn-fyfyriwr Lladin yn adrodd hanes ei fywyd.

Cawsom glywed am: