I mi, fel Eisteddfodwr brwd, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn hunllefus.

Ni chefais y pleser pur o fynychu Eisteddfodau ysgol, cylch a rhanbarthol i weld cannoedd o berfformwyr talentog yn adrodd ‘Y Wiwer’ (T Llew Jones), neu’n adrodd darnau difyr o’r Ysgrythur.

A thra fy mod yn sôn am yr Ysgrythur, cofiaf hyd heddiw’r cam a gefais yn Eisteddfod Rhyd-y-Winci (1952) wrth i mi fethu cael llwyfan, er i’r cystadleuydd buddugol adrodd fel hyn: