Dydd Miwsig Cymru 2024

Bethan Gwanas, Ben Lake, Welsh Whisperer a Dylan Ebenezer

Dydd Miwsig Cymru: Hoff ganeuon, gigs a chantorion rhai o selebs Cymru

Catrin Lewis

Ar Ddydd Miwsig Cymru, mae rhai o enwau adnabyddus y genedl wedi bod yn rhannu eu huchafbwyntiau cerddorol gyda golwg360

Dydd Miwsig Cymru: “Gwnewch ymdrech i brynu” i gefnogi artistiaid a lleoliadau annibynnol

Elin Wyn Owen a Lleucu Jenkins

Yn ôl Hyrwyddwr Cerddoriaeth Cymraeg, gall prynu cerddoriaeth a nwyddau gan artistiaid, yn hytrach na ffrydio, wneud “byd o wahaniaeth”

Llywodraeth Cymru’n cefnogi gigs mewn tafarnau cymunedol ar Ddydd Miwsig Cymru

O Landwrog i Bontypridd, mae cyfres o gigs yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru heddiw (dydd Gwener, Chwefror 9)
Alffa

Y caneuon Cymraeg sy’n boblogaidd ar Spotify

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr chwarae ar drothwy Dydd Miwsig Cymru ddydd Gwener (Chwefror 9)

Taith Abertawe 2024: “Cyfle i gannoedd o bobol o bob oedran fwynhau cerddoriaeth Gymraeg”

Alun Rhys Chivers

Mae’r daith ar y gweill drwy gydol yr wythnos hon, ac yn dod i ben ar Ddydd Miwsig Cymru ddydd Gwener (Chwefror 9)

Huw Stephens

Elin Wyn Owen

“Dydw i heb yfed ers wyth mlynedd, felly Guinness 0% ydy fy narganfyddiad diweddaraf yn y byd diod heb alcohol”
Huw Chiswell

Diwrnod NEFOLAIDD i’r Sîn Roc Gymraeg!

Elin Wyn Owen

“Rydan ni eisiau annog pobol i fod eisiau ffeindio ychydig bach mwy allan am gerddoriaeth Cymraeg, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n siarad Cymraeg”