Mae achubwyr wedi canfod 25 o gyrff o afon y tu allan i brifddinas Bangladesh ar ôl i fferi fod mewn gwrthdrawiad gyda llong arall.

Suddodd y fferi nos Sul ar ôl cael ei tharo gan gwch cargo oedd yn cludo tywod yn Afon Shitalakkhya yn ardal Arbayanganj, ychydig y tu allan i Dhaka.

Dywedodd swyddog tân ac amddiffyn sifil Ershad Hossain fod achubwyr wedi canfod pum corff dros nos ac 20 arall heddiw (ddydd Llun). Mae naw o bobl eraill yn dal ar goll, meddai.

Dywedodd Mr Hoshwylio fod y fferi deulawr yn teithio i ardal gyfagos Munshiganj gyda rhagor na 50 o deithwyr arni pan ddigwyddodd y ddamwain.

Mae damweiniau fferi yn gyffredin yn Bangladesh, sydd â tua 130 o afonydd.

Mae cychod fferi yn cael eu defnyddio i gludo pobl a newyddau yn enwedig yn y rhanbarthau deheuol a gogledd-ddwyreiniol.