Bu’n rhaid i Grŵp Moch Daear Northamptonshire achub mochyn daear o siop Superdrug ar ôl iddo blymio drwy’r to.

Dywedodd y grŵp, sy’n chwarae rhan weithredol yn lles moch daear ledled y sir, fod yr anifail wedi cwympo trwy nenfwd y Canolfan Siopa Grosvenor yn Northampton ac wedi cuddio yn siop Superdrug.

Mewn datganiad ar wefannau cymdeithasol dywedodd Grŵp Moch Daear Northamptonshire: “Fe wnaethon ni ddal y mochyn daear yn llwyddiannus, ei asesu am anafiadau, a’i ryddhau mewn lle diogel.”