Mae annibyniaeth yn “mynd i helpu wrth wneud i Gymru ffynnu”, yn ôl un o gerddorion amlycaf y Sîn Roc Gymraeg.

Roedd Gwenno Saunders, cerddor sy’n creu miwsig electronig yn Gymraeg a Chernyweg, ymhlith llond llaw o bobol ar raglen State of the Union: How Wales could swing the election neithiwr.

Wrth siarad â’r newyddiadurwr Channel 4, Jon Snow, mi rannodd yr artist o Gaerdydd ei theimladau am Gymru annibynnol.

“Beth dw i’n ei weld yn rhwystredig am y drafodaeth yw pan mae pobol yn siarad am fod ar wahân [seperatism],” meddai. “Dyw e ddim am fod ar wahân.

“Rydym ni ar ynys. Dydyn ni’n methu â ffoi rhag ein gilydd.

“Mae am newid natur ein perthynas. Cael annibyniaeth – llais cydradd o fewn y Deyrnas Unedig. Mae’n mynd i helpu wrth wneud i Gymru ffynnu.”

Dywedodd hefyd ei bod yn gweld llawer o “fynegiant o blaid annibyniaeth” ymhlith pobol ifanc, a bod annibyniaeth yn “gam nesaf naturiol” yn dilyn datganoli.

Omar Hamdi ac annibyniaeth

Un arall o’r rheiny a gafodd ei gyfweld ar y sioe oedd y darlledwr a chomedïwr o Gaerdydd, Omar Hamdi.

Yn fab i Eifftwyr, mi soniodd am sut mae agweddau at annibyniaeth wedi newid yn raddol.

“Mae pobol a fyddai wedi trin hynna fel breuddwyd gwrach lwyr yn y gorffennol, bellach wedi dechrau [dangos diddordeb],” meddai.

“Pan oeddwn i’n tyfu fyny doeddwn i ddim yn cydweld â ‘Chenedlaetholdeb Cymreig’ gyda phrif lythrennau.

“Os ydyn nhw’n teimlo fel hyn am bobol Seisnig, dychmygwch sut maen nhw’n teimlo am bobol Eifftaidd! Roedd hynny’n gwestiwn eithaf rhesymol!

“Wrth i bethau newid dw i wedi dechrau meddwl ‘nid syniad annelwig diddorol yw hyn, mae pethau’n gallu newid’.”