Mae Paul Davies, arweinydd dros dro’r Ceidwadwyr Cymreig, wedi galw am newid ieithwedd wleidyddol yn sgil llofruddiaeth Syr David Amess.

Roedd yr aelod seneddol o Southend yn cymryd rhan mewn cymhorthfa yn ei etholaeth pan gafodd ei drywanu i farwolaeth.

Heddiw (dydd Mawrth, Hydref 19), ar ôl cynnal munud o dawelwch, mae arweinwyr y prif bleidiau yn y Senedd wedi bod yn talu teyrnged iddo.

Yn eu plith roedd Paul Davies, sydd wedi camu i esgidiau Andrew RT Davies am y tro.

“Rhaid i’r sgwrs fod yn garedicach ac yn seiliedig ar barch,” meddai.

“Gwleidyddion, ymgyrchwyr a’r cyfryngau; mae gennym oll ran i’w chwarae wrth annog dadl iach a thrafodaeth yn seiliedig ar syniadau a pharch.

“Ond eto, mae iaith ymfflamychol yn cael ei defnyddio.

“Mae sylwadau ymosodol llawn casineb yn cael eu postio ar-lein ac mae erthyglau’r cyfryngau’n gwneud cythreuliaid o ffigurau cyhoeddus ac yn eu gwaradwyddo.”

‘Cyffredinedd ysgeler sy’n aml yn fwyaf iasol’

Mae Mark Drakeford, prif weinidog Cymru ac arweinydd Llafur Cymru, wedi galw ar wleidyddion i “fwrw ati” er gwaetha’r digwyddiad.

“Cyffredinedd ysgeler sy’n amlwg yn fwyaf iasol,” meddai.

“Heddiw, rydym yn anfon neges o dristwch ac o gydymdeimlad i ffrindiau a theulu Syr David Amess.

“Ond yn y loes a’r erchylltra, rydym hefyd yn anfon y neges hon: Rydym yn bwrw ati – yn ymwybodol o’n diogelwch ein hunain a’n staff – ond heb fod byth yn barod i ildio’n cyfrifoldeb am ddiogelwch democratiaeth Cymru a’r pethau pob dydd hynny sy’n ei chadw’n iach ac yn gyfan ac mae ein hetholwyr yn edrych tuag atom i helpu i’w cadw.”

‘Anwyldeb a chynhesrwydd’

Yn ôl Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, fe fydd Syr David Amess yn cael ei gofio ag “anwyldeb a chynhesrwydd”.

“Bob man y byddai’n mynd, daeth David â goleuni,” meddai.

“Roedd yn symbol perffaith o’r hyn ddylai seneddwr fod.

“Roedd yn ddyn o egwyddorion mawr ond â’r anwyldeb mwyaf.

“Argyhoeddiad cryf â chalon garedig a fu farw fel yr oedd yn byw, yn gwrando ar y bobol.

“Prin fod neb o’r bobol dw i wedi cwrdd â nhw y mae’r term ‘cyfaill anrhydeddus’ yn gweddu’n fwy iddyn nhw.”