Logo Golwg360
Cymru

Dau frawd yn euog o lofruddio dynes

Roger a David Cooper wedi lladd Sameena Imam o Gaerdydd ar noswyl Nadolig

Logo Golwg360
Cymru

Carcharu dau ddyn am wyth mlynedd am ladd tad-cu tu allan i dafarn

Dean Doggett a Jamie Leyshon wedi ymosod ar Wayne Letherby yn Nhonypandy

Logo Golwg360
Cymru

Taro a ffoi: Arestio dyn 19 oed

Yr awdur Julian Ruck wedi cael ei daro gan gerbyd yng Nghydweli nos Sadwrn

Logo Golwg360
Cymru

Cludo cyrff dau aelod o’r Awyrlu yn ôl i’r DU

Bu farw’r Awyr Lefftenant Geraint Roberts ac Alan Scott mewn damwain hofrennydd yn Afghanistan

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Dyn yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio pedwar dyn ifanc

Stephen Port, 40 oed, wedi’i gyhuddo o wenwyno’r dynion

Logo Golwg360
Cymru

Taro a ffoi: Awdur mewn cyflwr difrifol

Julian Ruck, 59, wedi cael ei daro gan gerbyd yng Nghydweli

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Ymladdwr tân wedi’i ganfod yn farw ym Manceinion

Daethpwyd o hyd i Lee Gaunt, 41, gan gydweithiwr

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Tân yn Ne Swydd Efrog – dyn wedi marw

Fe lwyddodd gwraig i ddianc o’r fflamau yn Doncaster

Logo Golwg360
Gwasanaethau Brys

Beiciwr wedi’i ladd mewn gwrthdrawiad yn nhre’ Criw

Fe gafodd yr heddlu eu galw toc cyn 2.15yb fore heddiw

Logo Golwg360
Cymru

Damwain ddifrifol yng Nghaerdydd

Fe fu Ffordd Penarth ar gau i’r ddau gyfeiriad yn dilyn y gwrthdrawiad