Mae Darren Millar, Aelod Ceidwadol o’r Senedd sy’n cynrychioli Gorllewin Clwyd, wedi galw am ymchwiliad i sut mae Llywodraeth Cymru wedi delio â’r pandemig coronaferiws.

Mae am weld ymchwiliad annibynnol wedi ei benodi gan Lywodraeth Cymru, dan arweiniad barnwr pan fydd y pandemig o dan reolaeth.

Dywed y dylai’r ymchwiliad hwn gael ei gyflawni cyn yr etholiad Senedd Cymru nesaf.

Pen ac ysgwydd ar gefndir gwyn
Paul Davies

Wrth siarad cyn Dadl yr Wrthblaid, sy’n cael ei chynnal heddiw (dydd Mercher, Mehefin 3), dywed arweinydd y Ceidwadwyr yn y Senedd, Paul Davies:

“Mae’n hanfodol fod yr ymchwiliad hwn yn agored a thryloyw, ac yn hollol annibynnol o Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau hyder y cyhoedd yn y broses.

“Y peth olaf sydd ei angen yw ymchwiliad wedi ei reoli gan wleidyddion sy’n llusgo ymlaen am flynyddoedd.”