Yn dilyn y siom o fethu allan ar y cyfle i chwarae yng Nghynghrair Europa y tymor nesaf mae Paul Evans, Cadeirydd Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon, wedi dweud wrth golwg360 fod y clwb nawr yn edrych tua’r dyfodol.

Mi fyddai chwarae yn Ewrop wedi bod werth tua £180,000 i’r Cofis, ac wedi creu pennod newydd yn hanes y clwb.

“Dydy’r clwb erioed wedi bod i Ewrop a dyna oedd ein nod ni o ddechrau’r tymor eleni, felly rydan ni’n siomedig iawn”, meddai Paul Evans.

“Ond yr un yw ein nod. Adeg yma blwyddyn nesa dwi’n gobeithio bydd y clwb yn cyrraedd Ewrop am y tro cyntaf, ond y peth pwysicaf ar hyn o bryd yw bod pawb yn saff.”

Yn dilyn penderfyniad Cymdeithas Bêl-Droed Cymru i ddirwyn y tymor i ben yn sgil y coronafeirws, Cei Connah sydd wedi ennill Uwch Gynghrair Cymru eleni.

Mae’n golygu mai Cei Connah sy’n cipio lle Cymru ar gyfer gemau rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr.

Y Seintiau Newydd sy’n gorffen yn ail, a’r Bala yn drydydd a bydd y ddau dîm yn chwarae yng Nghynghrair Europa y tymor nesaf, ynghyd â’r Barri sy’n cipio’r lle sydd wedi’i neilltuo ar gyfer enillwyr Cwpan Cymru.

Mae Clwb Pêl-droed Caernarfon yn gorffen yn bumed yn y gynghrair, ac er iddyn nhw gyrraedd rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru, fyddan nhw ddim yn chwarae eto’r tymor hwn oherwydd y pandemig.

Clec ariannol

Eglurodd Paul Evans bod Clwb Pêl-droed Caernarfon yn siomedig o golli allan ar y pedwerydd safle: “Mae gan y clwb record dda yn erbyn y Barri, ac er mae’r penderfyniad iawn oedd hi i ddirwyn y tymor i ben yn sgil y coronafeirws, dw i’n siomedig iawn – roedd cyfle go-iawn gennym i fynd i Ewrop eleni.

“Byddai’r arian fyddai’r clwb wedi ei dderbyn am chwarae yn Ewrop wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ni fel clwb.

“Fel clwb cymunedol ryda ni’n ddibynnol ar arian o’r giât a gan noddwyr.

“Wrth gwrs, does neb yn gwybod sut bydd hyn yn effeithio ar y tymor nesaf, ond mae’n bosib bydd hi’n anodd ar gwmnïau bach lleol i barhau i noddi ni fel clwb.

“Byddai’r arian o Ewrop wedi gwneud gwahaniaeth i ni ar y cae, ond hefyd o fewn y gymdeithas.”

Diolch i’r Cofi Army

Pwysleisiodd y cadeirydd ei fod yn cytuno gyda’r dewis i orffen y tymor yn gynnar, a bod yna bethau pwysicach yn y cyfnod yma na phêl-droed.

“Byswn i’n licio diolch i’r Cofi Army am eu cefnogaeth, a galla i eu sicrhau bod dim byd wedi newid. Pan fydd pêl-droed yn dychwelyd byddwn ni’n rhoi tîm allan y gallwn ni fod yn falch o honno.

“Mae’r polisi o chwarae hogiau lleol yn parhau, ac rydan ni’n edrych ymlaen i weld talant gorau’r ardal yn dychwelyd i’r Oval.”

Ychwanegodd Paul Evans ei fod yn siomedig hefyd mai ar wefannau cymdeithasol cafodd clybiau wybod y newyddion fod y gynghrair wedi dod i ben, ond ei fod bellach wedi derbyn ymddiheuriad Cymdeithas Bêl-droed Cymru am hyn.