Mse Trefynwy a Llandrindod ymhlith y llefydd sydd â’r trigolion hapusaf yng ngwledydd Prydain, yn ôl arolwg newydd.

Rightmove sydd wedi cynnal yr arolwg, sy’n gosod Cymru’n bedwerydd ymhlith y gwledydd a’r rhanbarthau hapusaf yng ngwledydd Prydain.

Mae Trefynwy yn seithfed ar y rhestr, tra bod Llandrindod yn bumed.

Hexham yn Northumberland ddaeth i’r brig, tra bod pedair tref arall yng ngogledd Lloegr ar y rhestr – Harrogate, Skipton, Altrincham a Southport.

Yn cwblhau’r rhestr mae Richmond, Dorchester a Sevenoaks.

Cafodd mwy na 22,000 o bobol eu holi ar gyfer yr arolwg, gan nodi eu barn am ysbryd y gymuned, diogelwch, cyflogau a pha mor gyfeillgar yw eu cymdogion.

Cawson nhw eu holi hefyd am gyfleusterau chwaraeon a chelfyddydau, siopau, bwytai, meddygfeydd, ysgolion a llefydd gwyrdd.

Dyma restr y trefi yn llawn: 

 1. Hexham
 2. Harrogate
 3. Richmond
 4. Skipton
 5. Llandrindod
 6. Altrincham
 7. Trefynwy
 8. Dorchester
 9. Sevenoaks
 10. Southport

 

A dyma’r gwledydd a rhanbarthau hapusaf

 

 1. De-orllewin Lloegr
 2. De-ddwyrain Lloegr
 3. Dwyrain Lloegr
 4. Cymru
 5. Yr Alban
 6. Dwyrain Canolbarth Lloegr
 7. Swydd Efrog a Humber
 8. Gogledd-ddwyrain Lloegr
 9. Llundain
 10. Gorllewin Canolbarth Lloegr