Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cadarnhau ei fod yn ymateb i dân ar gyrion canol dinas Caerdydd.

Mae llun sy’n cael ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos mwg yn codi yn y pellter o gyfeiriad ardal Lecwydd.

Does dim rhagor o fanylion ar hyn o bryd.