Daeth cadarnhad heddiw (dydd Mercher, Mawrth 6) mai Rhondda Cynon Taf fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022.

Bu Pwyllgor yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyfarfod yn ddiweddar i ystyried faint o ddiddordeb sydd yn yr ardal, ac fe fydd y gwaith paratoi yn dechrau’n syth er mwyn rhoi’r peiriant ar waith.

Roedd Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi mynegi diddordeb mewn cynnal y brifwyl yn 2017, ond fe aeth yr Eisteddfod i Ynys Môn y flwyddyn honno. Er hynny, mae trafodaethau rhagarweiniol wedi bod yn mynd yn eu blaenau dros y ddwy flynedd ddiwethaf ar gyfer 2022.

‘Anrhydedd’

“Mae’n anrhydedd i’n Bwrdeistref Sirol dderbyn cadarnhad y bydd hi’n gartref i Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022 ac rwy’n sicr y bydd yr achlysur yma yn cynnig cyfleoedd economaidd pwysig i Rondda Cynon Taf,” meddai Andrew Morgan, arweinydd y cyngor sir.

“Mae gan yr achlysur y potensial i roi hwb economaidd mawr trwy roi’r cyfle inni arddangos yr hyn sydd gan ein ardal i’w gynnig fel cyrchfan diwylliannol i ymwelwyr.

“Rydyn ni’n bwriadu cynnal yr achlysur mewn lleoliad canolog er mwyn manteisio i’r eithaf ar draws y rhanbarth.

“Yn 2022, bydd Metro De Cymru yn sicrhau bod y seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus gorau posibl ar gael, er mwyn darparu ar gyfer y nifer sylweddol o ymwelwyr y mae’r achlysur yma’n eu denu – amcangyfrifir y bydd hyd at 150,000 o ymwelwyr yn dod.

“Mae’r cyfleoedd y mae Metro De Cymru yn eu creu yn ei gwneud yn bosibl i ni gymryd agwedd arloesol tuag at gynnal yr achlysur.”