Cystadleuaeth: 173 Unawd Merched Bl. 7-9

1 Alaw Evans Ysgol Bro Myrddin, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin

2 Cadi Williams Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth, Ceredigion

3 Glesni Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern, Cylch Alaw / Cybi, Ynys Môn

Cystadleuaeth: 174 Unawd Bechgyn Bl. 7-9

1 Llyr Eirug Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth, Ceredigion

2 Sion Dafydd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Cylch Uwch Conwy, Conwy

3 Gethin Bennett Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Cylch Cwm Rhymni, Gwent

Cystadleuaeth: 175 Deuawd Bl. 7-9

1 Alaw a Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin

2 Elan a Beca Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Cylch Llambed, Ceredigion

3 Glesni ac Erin Ysgol Uwchradd Bodedern, Cylch Alaw / Cybi, Ynys Môn

Cystadleuaeth: 182 Parti Merched Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Bro Myrddin, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin

2 Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Cylch Rhondda, Cymoedd Morgannwg

3 Ysgol Gyfun Bro Dinefwr, Cylch Blaenau Tywi, Dwyrain Myrddin

Cystadleuaeth: 183 Parti Bechgyn Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Bro Myrddin, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin

2 Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Cylch Rhuddlan, Dinbych

3 Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Cylch Penllyn, Meirionnydd

Cystadleuaeth: 184 Côr S.A. Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Cylch Llandysul, Ceredigion

2 Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Cylch Rhondda, Cymoedd Morgannwg

3 Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg

Cystadleuaeth: 188 Ensemble Lleisiol Bl. 7-9

1 Glain, Alaw a Tegan Ysgol Bro Hyddgen, Cylch Bro Ddyfi, Maldwyn

2 Ysgol Bro Pedr – Adran Hyn, Cylch Llambed, Ceredigion

3 Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Cylch Rhuthun, Dinbych

Cystadleuaeth: 197 Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed

1 Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni, Cylch Cefni, Ynys Môn

2 Lewys Meredydd Ysgol Uwchradd Y Gader, Cylch Idris, Meirionnydd

3 Elan Meirion Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Cylch Rhuthun, Dinbych

Cystadleuaeth: 213 Unawd Llinynnol Bl. 7- 9

1 Eirlys Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Cylch Canol Caerdydd, Caerdydd a’r Fro

2 Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri

3 Sophie Neal Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth, Ceredigion

Cystadleuaeth: 216 Unawd Piano Bl. 7- 9

1 Erin Aled Adran Llanuwchllyn, Cylch Penllyn, Meirionnydd

2 Imogen Edwards Ysgol Gyfun Gwyr, Cylch Llwchwr, Gorllewin Morgannwg

3 Medi Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri

Cystadleuaeth: 219 Ensemble Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Cylch Canol Caerdydd, Caerdydd a’r Fro

2 Ysgol Gyfun Bro Dinefwr, Cylch Blaenau Tywi, Dwyrain Myrddin

3 Ysgol Gyfun Gwyr, Cylch Llwchwr, Gorllewin Morgannwg

Cystadleuaeth: 225 Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed

1 Merin Caradog Lleu Ysgol Uwchradd Tryfan, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri

2 Erin Hassan Ysgol Gyfun Penglais, Cylch Aberystwyth, Ceredigion

3 William Michael Porter Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Cylch Arfon, Eryri

Cystadleuaeth: 249 Unawd Cerdd Dant Bl. 7 – 9

1 Gwenan Mars Lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Cylch Rhuthun, Dinbych

2 Marged Selway-Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Cylch Yr Wyddgrug, Fflint a Wrecsam

3 Malen Meredydd Aeron Ysgol Bro Hyddgen, Cylch Bro Ddyfi, Maldwyn

Cystadleuaeth: 256 Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Bro Hyddgen, Cylch Bro Ddyfi, Maldwyn

2 Ysgol Bro Myrddin, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin

3 Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Cylch Rhuddlan, Dinbych

Cystadleuaeth: 270 Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, Cylch Y Fro, Caerdydd a’r Fro

2 Adran Bro Taf, Cylch Pontypridd, Morgannwg Ganol

3 Adran Penrhyd, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin

Cystadleuaeth: 273 Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau

1 Ava Walters Adran Penrhyd, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin

2 Elen Morlais Williams Ysgol Y Wern, Cylch Canol Caerdydd, Caerdydd a’r Fro

3 Beca Roberts Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, Cylch Pontypridd, Morgannwg Ganol

Cystadleuaeth: 274 Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau

1 Noah Potter Adran Penrhyd, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin

2 Aled John Aelwyd Hafodwenog, Cylch Cwm Taf, Gorllewin Myrddin

3 Iestyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr, Cylch Gorllewin Caerdydd, Caerdydd a’r Fro

Cystadleuaeth: 282 Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 7 a dan 19 oed

1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth, Ceredigion

2 Adran Rhosllanerchrugog, Cylch Maelor, Fflint a Wrecsam

3 Adran Amlwch, Cylch Eilian, Ynys Môn

Cystadleuaeth: 325 Llefaru Unigol Bl. 7 – 9

1 Steffan Alun Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg

2 Hanna Medi Davies Ysgol Bro Myrddin, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin

3 Mali Delargy Tu allan i Gymru, Cylch Tu allan i Gymru, Tu allan i Gymru

Cystadleuaeth: 327 Grŵp Llefaru Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Gyfun Penweddig, Cylch Aberystwyth, Ceredigion

2 Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Cylch Rhuthun, Dinbych

3 Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Cylch Yr Wyddgrug, Fflint a Wrecsam

Cystadleuaeth: 337 Cyflwyniad Llefaru Bl. 13 ac iau (D)

1 Ysgol Uwchradd Argoed, Cylch Yr Wyddgrug, Fflint a Wrecsam

2 Ysgol Uwchradd Pen y Dre, Cylch Cynon a Merthyr, Cymoedd Morgannwg

3 Ysgol Howell, Llandaf, Cylch Dwyrain Caerdydd, Caerdydd a’r Fro

Cystadleuaeth: 338 Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D)

1 Lauren Edwards Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn, Cylch Treffynnon, Fflint a Wrecsam

2 Grace Davies Ysgol Uwchradd Castell Alun, Cylch Yr Wyddgrug, Fflint a Wrecsam

3 Jessica Edwards Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn, Cylch Treffynnon, Fflint a Wrecsam

Cystadleuaeth: 352 Cystadleuaeth y Gadair Bl. 10 a dan 25 oed

1 Gwynfor Dafydd Ysgol Llanhari, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol

2 Siôn Jenkins Aelod Unigol C. Clunderwen, Cylch Clunderwen, Penfro

3 Gethin Wynn Davies Aelwyd Y Waun Ddyfal, Cylch Dwyrain Caerdydd, Caerdydd a’r Fro

Cystadleuaeth: 394 Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Cylch Wrecsam, Fflint a Wrecsam

2 Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg

3 Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth, Cylch Mynydd Mawr, Gorllewin Myrddin

Cystadleuaeth: 396 Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed

1 Ysgol Gyfun Rhydywaun, Cylch Cynon a Merthyr, Cymoedd Morgannwg

2 Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern, Cylch Dwyrain Caerdydd, Caerdydd a’r Fro

3 Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Cylch Rhuthun, Dinbych

Cystadleuaeth: 397 Cân Actol Bl. 7, 8 a 9

1 Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Cylch Bro Conwy, Conwy

2 Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Cylch Ogwr, Morgannwg Ganol

3 Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Cylch Rhuddlan, Dinbych

Cystadleuaeth: 401 Monolog Bl. 10 a dan 19 oed

1 Annest Mair Jones Ysgol Uwchradd Bodedern, Cylch Alaw / Cybi, Ynys Môn

2 Llio Martha Alun Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Cylch Bro Conwy, Conwy

3 Cadi Jones Ysgol Bro Pedr – Adran Hyn, Cylch Llambed, Ceredigion

Cystadleuaeth: 404 Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed

1 Caitlin Drake Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Cylch Wrecsam, Fflint a Wrecsam

2 Gwion Morris Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Cylch Eilian, Ynys Môn

3 Catrin Mai Edwards Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Cylch Yr Wyddgrug, Fflint a Wrecsam