Mae Carnifal Bethesda yn rhedeg eto eleni ar ôl cael ei gynnal y llynedd am y tro cyntaf ers 30 mlynedd, ac mae’n ganolbwynt i’r gymuned, yn ôl rhai sydd ar y pwyllgor trefnu.

Mae dwy ddynes sydd ar y pwyllgor am y tro cyntaf eleni wedi dweud wrth golwg360 eu bod nhw’n amau mai diffyg pwyllgor i drefnu’r digwyddiad yw’r rheswm pam na chafodd ei gynnal ers cyhyd.

Mae hwn yn garnifal lleol sy’n hollol wahanol i bob un arall, ac wythnos ers coroni Brenin Lloegr, fe fydd gan y carnifal hwn frenin, brenhines a thywysog.

Mae Donna Watts yn teimlo bod y carnifal wedi bod yn llwyddiant mawr y llynedd, ond mae rhai o aelodau’r pwyllgor wedi gadael bellach gydag eraill yn dod yn eu lle.

“Mae’n dod â phawb allan o bob oedran, ac yn dod â’r gymuned at ei gilydd fel bod pawb yn gallu mwynhau a chael hwyl,” meddai wrth golwg360.

“Hon ydy’r unig adeg o’r flwyddyn mae pawb yn dod allan efo’i gilydd.

“Mae’n rywbeth i bawb.

“Rwy’n siŵr roedd o tua 30 mlynedd yn ôl i’r carnifal gael ei gynnal ym Methesda cyn y llynedd.

“Dydyn ni ddim y siŵr pam fod y carnifal heb redeg, ond rydym yn cymryd ei fod oherwydd bod dim pwyllgor.

“Mae’n llawer o waith, mae eisiau hel llawer o arian i’w gynnal.

“Cymerodd ychydig o flynyddoedd i hel yr arian.

“Mae rhaid cael pwyllgor i wneud hynny, ac rwy’n cymryd nad oedd pwyllgor.

“Dyna rwy’n amau.”

Pwyllgor newydd

Mae Bethan Wyn Roberts a Donna Watts yn newydd i’r pwyllgor eleni.

“Gwnaeth Sue Roberts a Rheinallt Puw gael pobol at ei gilydd llynedd,” meddai Bethan Wyn Roberts wrth golwg360.

“Mae llawer o’r pwyllgor llynedd wedi gadael.

“Roedd Nel (ei merch) yn frenhines flwyddyn ddiwethaf, a dyna sut dw i wedi cael mewn iddo fo.”

Does dim un carnifal arall fel y carnifal cymunedol hwn, meddai.

“Mae hwn yn garnifal gwahanol i garnifalau eraill, oherwydd efo’r carnifal gwreiddiol roedd y frenhines yn mynd i garnifalau eraill.

“Dydyn ni ddim yn gwneud hynny.

“Mae’n rywbeth lleol.

“Mewn carnifalau eraill, does gennyt ti ddim ffasiwn beth â brenin a thywysog chwaith.

“Mae gennyt ti drefn wahanol, mae’n wahanol i garnifal arferol.

“Ers cychwyn yn ôl mae wedi bod fel hyn.

“Mae gennyt ti noson y coroni heno ‘ma yn Ysgol Dyffryn Ogwen.

“Mae hwnna’n cychwyn am chwech.

“Mae gennyt ti’r coroni ei hun, ac wedyn cadarnhad gan Ysgol Llanllechid a Phen-y-Bryn, a’r Majorettes hefyd.

“Mae’r Majorettes yn rywbeth sydd wedi cael ei ailwneud fel roedden nhw’n gwneud flynyddoedd yn ôl.”