Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd eira a rhew i’r rhan fwyaf o Gymru dros y penwythnos, gyda disgwyl i’r tymheredd ostwng o dan y rhewbwynt.

Mae rhybudd tywydd melyn newydd ar gyfer dydd Sul (Rhagfyr 18) yn y rhan fwyaf o’r canolbarth a’r gogledd heblaw am ardaloedd yr arfordir.

Bydd cyfnod o eira yn arwain at rywfaint o anghyfleustra i deithio a gweithgareddau eraill, meddai’r Swyddfa Dywydd, ond bydd yn toddi’n gyflym y diwrnod canlynol.

Maen nhw’n rhybuddio am:

  • oedi teithio posib ar ffyrdd;
  • colli trydan mewn rhai cymunedau gwledig
  • toriadau pŵer, gyda’r potensial i effeithio ar wasanaethau eraill
  • y posibilrwydd o anafiadau yn sgil llithriadau a disgyn ar arwynebau rhewllyd

Mae’r rhybudd yn para rhwng 3yb a 9yh ddydd Sul.

“Mae disgwyl i fand o eira symud tua’r gogledd-ddwyrain ar draws y Deyrnas Unedig ddydd Sul yn y rhan fwyaf o lefydd gan bara dwy i bedair awr cyn troi at law,” meddai’r Swyddfa Dywydd.

“Bydd ardaloedd yn ne-orllewin yn cael eu heffeithio gyntaf.”